| |

Kohti lapsimyönteistä Suomea

Maamme hallitus asetti viime kevään kehysriihessä ohjausryhmän, joka ryhtyy valmistelemaan kansallista lapsistrategiaa. Laaja-alaisen ryhmän tavoitteena on rakentaa pohjaa vaikuttavalle suomalaiselle lapsiperhepolitiikalle. Tarkoituksena on käydä laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua ja vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa. Lähtökohtana on ongelmien tunnistaminen ja ehkäisy sekä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja tuki arjessa. Strategian valmistelusta vastaavat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Tarve kansalliselle lapsistrategialle ylittää hallinnolliset ja poliittiset rajat. Valmistelussa kiinnitetään huomioita erityisesti varhaisiin vuosiin. Kaikki tutkimustieto korostaa lapsuuden merkitystä kasvulle, kehitykselle, oppimiselle, hyvinvoinnille ja elämässä menestymiselle.

Työn tavoitteena on vahvistaa tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. Ennaltaehkäisevien ja lapsiperheitä arjessa tukevien palvelujen kehittäminen on toistaiseksi jäänyt liian vähälle huomiolle. Tarvitaan varhaista tukea perheille ja vanhemmuudelle sekä perheystävällisyyttä työelämään. Tutkimusten mukaan Suomessa syntyy ennätyksellisen vähän lapsia. Miten voimme tukea perheitä heidän oman lapsitoiveensa täyttymisessä?

Tasa-arvoinen ja ilmainen koulutus, turvallinen kasvuympäristö ja puhdas luonto ovat olleet hyvä perusta elämälle Suomessa. Hyvinvointiyhteiskuntaa pitää edelleen vahvistaa: On löydettävä keinot lapsiperheköyhyyden poistamiseen ja turvattava lasten harrastusmahdollisuudet perhetaustasta riippumatta. On parannettava työelämän tasa-arvoa sekä työn ja perheen yhteensovittamista. On uudistettava perhevapaalainsäädäntö joustavammaksi.

Olemme eduskunta-, maakunta- ja eurovaalien edessä. Perheiden ja lasten arki on asetettava kaikissa vaaleissa keskiöön, jos haluamme olla edelläkävijöitä hyvän elämän vahvistamisessa. Myös jokaiseen maakuntaan ja kuntaan pitää laatia lapsiperhestrategia ja sen toimeenpano-ohjelma. Arjen tuelle on tilausta myös uusissa perhekeskuksissa ja osana järjestöjen tuottamia palveluja ja toimintaa.

Martat ovat tehneet ennaltaehkäisevää lapsiperhetyötä 119 vuotta. Vastuu perhemyönteisestä yhteiskunnasta on meillä kaikilla.

Marianne Heikkilä, Marttaliiton pääsihteeri

Pääsihteeri on kutsuttu valmistelemaan kansallista lapsistrategiaa 1.8. alkaen. Virkavapauden ajan vt. pääsihteerinä toimii Uudenmaan Marttojen toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala.