| |

Pysyvää on muutos

Viime aikoina olen pohtinut paljon sitä, onko marttajärjestöllä edessään vain yksi tulevaisuus, jota kohti ajaudumme. Vai kuljemmeko tietoisesti valittuja vaihtoehtoja kohti? Onko meillä tahtoa, joustavuutta ja kykyä kehittää järjestöämme? 

Osaamme kyllä puhua muutoksesta ja visioida tulevaa. Haastavinta on ryhtyä toteuttamaan muutoksia käytännössä, päivittäin, arjessa. Onko meillä luottamusta muutokseen ja halua heittäytyä tuntemattomaan? Jos luottamus vähenee, byrokratia kasvaa. Palaamme tuttuihin käytäntöihin ja vältämme epäonnistumisia: ”Eipähän tule sanomista.”. 

Martoilla on upea historia, mutta millainen onkaan huominen? Tulevan ennakointi edellyttää, että pidämme yhteyden yhteiskuntaan ja maailmaan avoimena sekä tunnistamme heikot signaalit ja vallitsevan asenneilmapiirin. 

Tänä vuonna olemme aloittaneet muutosprosessin Marttajärjestön menestyksen avaimet. Tavoitteenamme on varmistaa paras mahdollinen toiminta tulevaisuudessa. Yhdessä arvioimme rakenteita, toimintatapoja, resursseja ja johtamista. Pohdimme painotuksia järjestömme toiminnassa, joka käsittää ammatillisen neuvonnan, järjestötoiminnan, liiketoiminnan ja hankkeet. Prosessiin on kuulunut kyselytutkimus ja keskusteluja luottamushenkilöiden, työntekijöiden, marttojen ja sidosryhmien kanssa. Syksyllä kierrämme toistamiseen kaikissa 13 piirissämme ja pidämme kehittämistapaamisia sekä etänä että paikan päällä. 

Muutos vaatii rohkeutta kyseenalaistaa toiminta- ja ajattelutapoja, kykyä tulkita yhteiskunnan muutostrendejä sekä tahtoa tehdä johtopäätöksiä. Maailma muuttuu, me muutumme sen mukana. 

Toivottu tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan sen tehdään yhdessä. 

Marianne Heikkilä
Marttaliiton pääsihteeri