| |

Vaikuttaminen on marttaliikkeen ytimessä

Nainen sinisessä Marttaliitto tee paidassa seisoo vasten keltaista taustaa kädet lantioillaan.

Järjestömme perustajan, Lucina Hagmanin, syntymästä on kulunut 170 vuotta. Jos hän eläisi tässä ajassa, hän äänestäisi eduskuntavaaleissa. Hän saattaisi jopa olla ehdolla; toimihan hän itsekin kansanedustajana. Hagman nostaisi varmasti esille tyttöjen ja naisten aseman, ja sen, että heidän näkökulmansa ovat keskeisiä, kun puhutaan ihmisoikeus-, kehitys-, turvallisuus- ja ilmastopolitiikasta. 

Vaikuttaminen on syvällä marttaliikkeen ytimessä, ollut syntyhetkistä alkaen. Nyt kevään eduskuntavaalien alla olemme määritelleet kolme tavoitetta, joita pidämme esillä keskustelussa: 

  1. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen.
  2. Tasa-arvo ja naisten oikeudet osaksi ilmastotoimia ja kehitystä.
  3. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuminen. 

Haluamme varmistaa yhteisillä pelisäännöillä, että ekologisesti kestävät valinnat ovat kotitalouksille helpoimpia ja edullisimpia. Valtion on turvattava reilu siirtymä kohti ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää tuotantoa ja kulutusta. Huoltovarmuutta vahvistetaan kotimaisella ruoan tuotannolla ja elävällä maaseudulla. On toimittava ympäristökriisien torjumiseksi ja myös varauduttava poikkeuksellisten sääolojen varalle. On pidettävät huolta heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. 

Kolme viime vuotta ovat olleet poikkeukselliset: korona, Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi, inflaatio, korkojen nousu… Kokemukset opettavat, että on viisasta varautua; tehdä kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä määrätietoisesti, jo ennen kuin olosuhteet pakottavat ratkaisuihin. 

Järjestöjen palvelut ja toiminta olivat merkittävässä roolissa pandemiasta selviämisessä. Järjestöjä tarvitaan, kun varaudutaan tulevaan. Jos kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus hävitetään, sitä ei saada takaisin. Suomi on pidettävä järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintakenttänä, jolla on paljon annettavaa hyvinvointialueilla, kunnissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti, poikkeusoloissa ja jälleenrakentamisessa. 

Hyvää, vaikuttavaa vaalikevättä! 

Marianne Heikkilä
Marttaliiton pääsihteeri
marianne.heikkila@martat.fi