|

Lapsiperheet saavat jatkossa tukea Ihan jees arjessa

Uudenmaan, Lounais-Suomen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Martat ry:n ESR-yhteishanke Ihan jees arki on toteutunut vuosina 2018-2020. Hankkeessa kotitalouden asiantuntijat ovat ryhmätoiminnan ja yksilövalmennuksen avulla tukeneet nuorten arjen taitoja. Nuoria on ollut mukana jo yli 500. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Ohjaamot, etsivä nuorisotyö, sosiaalityö ja monet muut nuorten parissa toimivat tahot.

Etsivä nuorisotyö on ollut suuressa roolissa nuorten ohjaamisessa mukaan Ihan jees arjen toimintaan. Nuorisolaki (1285/2016) määrittelee nuoret alle 29-vuotiaiksi. Ihan jees arjen nuoria yhdistää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleminen. Usein heitä kutsutaankin myös NEET-nuoriksi (Not in Education, Employment or Training). Usein nuorten palvelut ovat erilaisia ryhmätoimintoja, joissa tuetaan arjen- ja elämänhallintaa. Nuorten kanssa toimiessamme olemme huomanneet, että nuorten arjen- ja elämänhallinnan taidot ovat varsin erilaiset sekä elämäntilanteet yksilölliset.

Ryhmissä mukana on ollut nuoria, jotka sivulauseessa ovat todenneet olevansa myös vanhempi tai että kotona on puolison lisäksi myös lapsia. Näillä nuorilla on tukenaan neuvolan palvelut etsivän nuorisotyön lisäksi, joillakin myös sosiaalityö. Pohdittavaksi tuleekin, huomioidaanko riittävästi NEET-nuorten perhetilanteita etsivässä nuorisotyössä sekä muissa NEET-nuoria kohtaavissa palveluissa? Toimiiko verkostotyö riittävästi heidän kohdallaan?

Monialaisuus erityisesti lapsiperheiden palveluissa onkin tärkeä seikka, jota Ihan jees arki lähtee hankkeen loppuvaiheessa vielä lisää tutkimaan. Voisiko nuorten palveluita kehittää vielä yhdessä esimerkiksi uusien kehitteillä olevien perhekeskusten kanssa? Joka tapauksessa on tärkeää, että nuorten kanssa työskennellessä nuoren koko perhe tulee huomioiduksi ja nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti kartoitetuksi. Nuoret tarvitsevat arjen tukea myös vanhemmuuteensa. Toivomme saavamme myös perheellisten nuorten äänen, toiveet ja tarpeet kuuluviin työmme kautta.

Marttaliitto ja -piirit ovat olleet lapsiperhetoiminnan parissa jo pitkään. Esimerkiksi Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnalla on tavoitettu tukea tarvitsevia lapsiperheitä hyvin tuloksin (https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/lapsiperheiden-arjen-tukeminen/).

#ihanjeesarki # osallisuus #vanhemmuus #ESR #arjentuki #arjentaidot

Kirjoittaja:

Marianne Neijonen

Projektipäällikkö / Ihan jees arki hanke