| |

Martat mukana lapsiperheiden arjessa – kursseilla kohdataan ja koetaan yhdessä

Vanhempien puheensorinaa, leikkivien taaperoiden mekastusta, vauvojen kitinää ja jokellusta – Marttojen ryhmä perhekeskuksessa on alkamassa. Tänään kaikki pääsevät maistelemaan satokauden antimia, kotimaisia juureksia, ja vanhempien kanssa puhutaan vauvaperheen taloudenhallinnasta.

Kulutuskäyttäytymisen pohtiminen onkin tässä ryhmässä ajankohtaista. Vauvan tulo muuttaa perheen arkea monella tapaa, eikä vähiten talouden kannalta. Elämään ilmestyy uusia ilon ja onnen hetkiä – ja talouteen uusia menoeriä. Etenkin hoitovapaalla perheen talous voi tiukentua rajusti. On ryhdyttävä seuraamaan omaa rahankäyttöä ja laitettava kulutuksen kohteet tärkeysjärjestykseen.

Tällä hetkellä lapsiperheissä koetaan huolta hallitusohjelmaan kirjattujen leikkausten vuoksi. Oma talous saattaa olla jo valmiiksi todella tiukalla esimerkiksi hintojen ja korkojen nousun takia.

Hallitusohjelmasta on käyty vilkasta keskustelua lapsiperheiden näkökulmasta ja monet järjestöt ovat ottaneet siihen kantaa. Eräät leikkaukset saattavat vaikuttaa perheiden taloudelliseen tilanteeseen hyvinkin paljon, kuten työttömyysturvan lapsikorotusten poisto, asumistuen leikkaus, toimeentulotuen tiukentaminen ja hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaaminen. On mahdollista, että samaan perheeseen kohdistuu useita näistä leikkauksista. Kuinka talouden tiukentuminen entisestään vaikuttaa lapsiin ja vanhempiin, koko perheen hyvinvointiin?

Toisaalta hallitusohjelmaan on kirjattu lapsiperheiden toimeentuloa parantavia toimia: alle kolmevuotiaiden lapsilisän nostaminen, lapsilisien yksinhuoltajakorotuksen lisääminen ja monilapsisten perheiden lapsilisän korottaminen. Hallitusohjelma nostaa esiin myös perheiden taloustaidot. Halutaan selvittää mahdollisuus vastasyntyneen osakesäästötiliin, mikä kannustaisi perheitä säästämään ja sijoittamaan vauvan syntymästä lähtien. Taloustaitoja ja kuluttamista opitaan erityisesti kotoa. Tämän takia on tärkeää, että perheessä puhutaan rahasta yhdessä jo lasten ollessa pieniä.

Matalan kynnyksen perhepalveluja on suunniteltu kehitettävän siten, että niissä otetaan huomioon myös parisuhteiden ja vanhemmuuden tuki. Tässä hyödynnetään perhekeskustoimintamallia yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa.

Järjestöillä on tärkeä rooli osana Suomen lapsi- ja perhepalveluja. Järjestöt tarjoavat monipuolisia matalan kynnyksen palveluja ja toimintoja, joissa toteutuvat yhteisöllisyys ja osallisuus, ja joissa jokainen tulee kuuluksi ja nähdyksi. Järjestöillä on osaamista ja mahdollisuuksia täydentää muun muassa julkisen sektorin palveluja.

Marttojen erityisosaamista on varhainen arjen tuki. Olemme mukana lapsiperheiden arjessa, yhdessä oppien ja tehden, käytännönläheisesti. Lapsiperhekursseillamme kohdataan ja koetaan – ja samalla vahvistetaan esimerkiksi perheiden taloustaitoja. On tärkeää viestittää, että perheiden ei tarvitse selvitä haasteistaan yksin.

Päivi Kaipainen, Asiantuntija, Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminta, Marttaliitto
Piia Aho, Asiantuntija, Arki sujuvaksi -toiminta, Marttaliitto