| |

Koti ja hyvä arki kuuluvat kaikille

Lämmin koti tai edes jonkinlainen asunto on ihmisen perusoikeus. Näin ei meillä Suomessa vielä ole, vaikka olemmekin asunnottomuuden vähentämisen mallimaa. Monet järjestöt muiden toimijoiden rinnalla tekevät ansiokasta ruohonjuuritason työtä asumisen edistämiseksi.

Pöydän päällä on värikäs pöytäliina, kaksi värikästä kirjaa ja kasa paperia. Pöydän ääressä istuu kaksi ihmistä ja molempien edessä on kahvikuppi.

Pelkät seinät eivät kuitenkaan riitä. Kotiavaimen lisäksi tarvitaan tukea sekä tietoja ja taitoja pitää koti kunnossa. Tärkeää olisi, että löytyy myös yhteisö tai edes yksi henkilö, joka olisi tukena. Marttojen arjen taitojen kurssit ja valmennukset yhdistettynä vaikkapa asumisneuvontaan antavat perinteisten keittiötaitojen ohella valmiuksia monenlaisiin arjen ja asumisen asioihin ja voivat tarjota kohtaamisia toisten kanssa.

”Kiitos, tää oli ensimmäinen juttu, että alkaa itellekin selkeä että lähden siviiliin ihan just. Oli tosi hyvä juttu käydä läpi muuttamiseen ja oman kodin huoltamiseen liittyviä asioita. Kurssi vetäjän antamista listoista ja esimerkki kodin huollon viikko-ohjelmasta tulevat kyllä käyttöön”, kertoo yksi kurssille osallistunut.

Kohtuullisuus arjessa on sitä, että ihmisellä riittää voimavaroja muuhunkin kuin päivästä toiseen selviytymiseen. Jokaisella on oikeus arjen perustaitoihin ja kohtuulliseen arkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 9.10.2023 yhdessä valtionvarainministeriön kanssa tehdyn arvioinnin sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksista. Se osoittaa, että pienituloisuus tulee kasvamaan ja leikkaukset köyhdyttävät erityisesti kaikista pienituloisimpia. Tuloerot kasvavat entisestään.

Leikkausten seurauksena esimerkiksi vuokrien maksaminen vaarantuu, ruokamenoista selviytyminen vaikeutuu ja ihmisillä ei ole varaa tarvitsemaansa terveydenhuoltoon ja lääkkeisiin. Ulosotot voivat lisääntyä. Sosiaalisten ongelmien yleistyminen lisää korvaavien palvelujen ja tuen tarvetta.

Onnistunut asuminen vaatii usein tukea monelta eri taholta. Lakisääteisten palvelujen ohella järjestöt pystyvät täydentämään asumisen tukea monin tavoin. Moniammatillinen yhteistyö on usein ratkaisu haastavassa elämäntilanteessa olevien tueksi.

Tässä tilanteessa olisi erityisen tärkeää pystyä säilyttämään järjestöjen rahoitus ja niiden tarjoama tuki ihmisten arkeen ja asumiseen.

”Erityinen kiitos siitä, että meidän osallistujien tilannetta kuunneltiin ja kurssin sisältö muutettiin sen mukaan että monella meistä oli uuteen kotiin muutto ja asunnon etsiminen akuuttina asiana”, kuvaa kurssillemme osallistunut.

Piia Aho ja Päivi Känsälä, Arki sujuvaksi -toiminnan asiantuntijat, Marttaliitto ry

Asunnottomien yötä vietetään Suomessa jälleen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta.