| |

Sirpa Pietikäinen: Martat ja maailma

Marttojen kehitysyhteistyö on toimintamme periaatteita noudattava ja hyviä tuloksia saavuttanut, tunnettu osa-alue yhdessä Reilun kaupan edistämisen kanssa. Rinnalleen se voisi kaivata nykyistä vahvempaa eurooppalaista ulottuvuutta.

Sellaisenaan Marttajärjestöjä EU-alueella ei ole, mutta samoihin tavoitteisiin pyrkiviä verkostoja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita kyllä. European women’s lobby on laaja ja vahva verkosto, joka keskittyy tasa-arvon edistämiseen ja naisten aseman vahvistamiseen eri elämän alueilla. Parlamentin ruokaryhmä ja siihen kuuluvat järjestöt kehityksen, tuottajien, terveellisyyden, ruokaturvan, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmista edistävät kestäviä ruokajärjestelmiä eri politiikan alueilla EU:ssa. Verkostoja, joiden toimintaa Martat voisivat seurata, ovat myös Green10 ympäristön ja Concord kehityspolitiikan alueilla.

EU politiikan työlistoilta Marttoja kiinnostavia kysymyksiä ovat resurssitehokkuus ja kiertotalous, sekä tähän liittyen jätteettömän pitkäkestoisen tuotannon ja kulutuksen tavoitteet, ruokapolitiikka, maataloustukien uudistus, julkiset hankinnat, muovistrategia ja sen osana kertakäyttömuovien kielto, tasa-arvoon liittyen budjettien suvaus eli sukupuolivaikutusten arviointi. Kiihtyvän ilmastonmuutoksen torjunta ei sananmukaisesti jätä ketään tai mitään järjestöä kylmäksi. Komissiolta tulee marraskuun alussa tavoiteohjelma ilmastopolitiikan keinojen tehostamiseksi. Tämän kunnianhimotason nostamiseksi Martoillakin voisi olla rooli Suomen hallituksen ja eurooppalaisen politiikan kirittäjinä ja tietysti kotitalouksien ilmastotekojen avittajana käytännössä.

Sirpa Pietikäinen
Marttaliiton puheenjohtaja