| |

Yhdessä suomalaiseen luontoon

Metsässä ihmisiä selät kuvaan päin

Luontoretkiä, marjastusta ja sienestystä, yhteisöllistä viljelyä, ruoanlaittoa, puiden istutusta, tapahtumia lähipuistossa ja metsässä.

Tätä kaikkea on tarjolla Moniheli ry:n ja Marttaliiton Luontokoti-hankkeessa (2022-2024). Kotoutujille tarjotaan mahdollisuuksia luoda ja edistää omaa suhdetta Suomen luontoon. Tavoitteena on edistää osallistujien psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia, vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja lisätä ympäristötietoutta. Toimintaa voi kutsua luontokotoutumiseksi tai luontoavusteiseksi kotoutumiseksi. 

Moniheli tuo yhteen monikulttuurisuuden ja kotoutumisen parissa toimivat järjestöt. Moniheli ajaa vieraskielisten asiaa yhteistyöelimissä ja somekampanjoilla ja tukee vieraskielisiä henkilöitä arjessa hankkeilla ja pysyvillä toiminnoillaan. Olen tämän kevään sosionomiopintojeni loppuvaiheen harjoittelussa Luontokoti -hankkeessa.  

Sosionomin työkalupakkiin kuuluu kulttuurisensitiivinen työote. Kulttuurisensitiivisyys on tapa kohdata ihminen tämän kulttuuria kunnioittaen. Ei tehdä oletuksia toisen tavoista, tarpeista tai arvoista tämän kansalaisuuden, uskonnon tai etnisyyden perusteella. Kulttuurisensitiivisyyttä auttaa eri kulttuurien tuntemus, mutta tärkeämpää on halu ymmärtää toisen ihmisen ainutkertaisia kokemuksia. Ollaan aidosti läsnä, kohdataan arvostavasti, tarjotaan yksilöllistä tukea ja tunnistetaan asiakkaan vahvuudet ja elämänkokemukset. 

Jokaisella maahan muuttaneella on oma suhde luontoon, jota on muovannut hänen elämänkokemuksensa. Joillain suhde voi olla hyvin lämmin. Joku haluaa jatkaa tärkeää puutarhaharrastusta uudessa kotimaassa; toinen tutustuu Suomessa uudenlaisiin maisemiin lenkeillään. Joillain taas kokemus luonnosta voi olla kielteinen ja pelkoa herättävä, jos lähtömaassa luontoa on vältetty vaarallisten luontokappaleiden tai vihamielisten ihmisten takia. Tällöin luontokotoutumisessa lähdetään perusasioista liikkeelle: Suomessa on turvallista liikkua luonnossa. Jokamiehenoikeuksien nojalla me kaikki Suomessa saamme liikkua luonnossa myös toisten mailla ja voimme nauttia luonnonantimista oppimalla tunnistamaan syötäviä luonnontuotteita, joita saa kerätä tai vaikka onkia.  

Luontokoti-hankkeen toimintaa on vuonna 2023 Helsingin lisäksi neljässä Marttapiirissä: Lounais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä- ja Pohjois-Karjalan piireissä. Hankkeen työntekijät, piirien asiantuntijat sekä vapaaehtoiset martat tutustuttavat maahan muuttaneita lähiluontoon, kerättäviin luonnonantimiin ja kotipuutarhaviljelyyn.  

Elisa Pokkinen 

Kirjoittaja toimii Luontokoti –hankkeen harjoittelijana Moniheli ry:ssä.