| |

Monimuotoinen luonto elinkeinojen ja ruokaturvan perustana

Etiopia on luonnoltaan yksi maailman monimuotoisimmasta maista. Sen ekosysteemit vaihtelevat metsistä kosteikkoihin ja aavikoihin. Etiopiassa on myös merkittävää monimuotoisuutta alkuperäisviljakasveissa. Ylänköalueiden ainutlaatuisten olosuhteiden ansiosta alueella on useita kotoperäisiä lajeja.

Luonnon monimuotoisuudella on taloudellista, ekologista ja sosiaalista merkitystä Etiopiassa. Monimuotoisuus liittyy ruoantuotantoon, maatalouteen, lääketieteeseen, teollisuuteen ja vapaa-ajan viettoon sekä esteettisiin arvoihin.

Yli 80 % maan asukkaista saa toimeentulonsa maataloudesta ja se tuottaa lähes puolet maan bruttokansantuotteesta. Vientituotteiden arvosta 90 % tulee maataloussektorilta. Pelkästään kahvi tuottaa 4-5 % bruttokansantuotteesta, 20 % valtion tuloista ja 60 % viennin arvosta. Karjanhoito muodostaa noin 25 % maan bruttokansantuotteesta.

Metsät takaavat elinkeinon ja ruokaturvaa miljoonille etiopialaisille. Metsien elonkirjo on yhteydessä ekosysteemipalvelujen turvaamiseen. Etiopian maa-alasta 14 % on suojeltua. Suojelualueet ovat tärkeitä monimuotoisuuden, virkistyksen, ekoturismin ja työllisyyden kannalta. Niillä on myös taloudellista merkitystä.

Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää vammaisille naisille?

Yleensä köyhimmät ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kärsivät ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen vaikutuksista eniten. Henkilöillä, jotka kohtaavat syrjintää sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin, rodun, etnisyyden, taloudellisen tilanteen tai iän perusteella, on heikot edellytykset suojautua luonnon köyhtymisen tai ilmastonmuutoksen haitoilta.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten tulvat, metsäpalot ja kuivuus, heikentävät erityisesti vammaisten naisten mahdollisuutta saada itselleen ja perheelleen toimeentuloa. Heidän toimeentulonsa ja hyvinvointinsa on usein riippuvaista toimivista ekosysteemeistä, ja jos ne heikkenevät, eriarvoisuus lisääntyy. Jopa luonnonkatastrofeissa naiset-erityisesti vammaiset-jäävät asuinpaikalleen, koska heillä on miehiä heikompi asema ja hoitovastuuta.

Monipuoliset ruokavaliot edistävät terveyttä ja voivat suojata sairauksilta, jotka johtuvat erityisesti vitamiinien ja hivenaineiden puutoksista. Maatalouden yksipuolistuminen uhkaa siis sekä terveyttä, elinkeinoja että ruokaturvaa.

Fikithe Shumet

Projektikoordinaattori, Ethiopian Women with Disabilities National Association

Kirjoitus on tehty Marttaliiton Yksi maapallo-riittää aineistoa varten.