Kestävästi Kaakossa -hanke on Etelä-Karjalan Marttojen ja Kymenlaakson Marttojen yhteinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoittama hanke.

Tavoitteena on kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmien parempi huomioiminen ruoanvalmistuksessa, jätteiden lajittelussa, siivouksessa ja tapahtumien järjestämisessä hankkeen toimintaan osallistuvien henkilöiden yrityksissä, kotitalouksissa, työpaikoilla sekä harrastusryhmissä.

Kannustetaan ihmisiä ruokahävikin vähentämiseen ja lisätään jätteiden, sekä poistotekstiilien kierrättämiseen liittyvää osaamista!

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä toteuttamalla kestävä kehitys -teemaista toimintaa, joka kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen toimijoita. Hanketta toteutetaan yhteistyökäynnein yrityksiin, kurssisarjoin yhdistyksille ja yhteisöille, tapahtumin sekä tempauksin.

Lisätietoja hankkeesta:

Toiminnanjohtaja Tuija Valjakka, puh. 050 463 4163 tai tuija.valjakka@martat.fi
Hankeasiantuntija Minna Paajanen, puh. 050 301 2047 tai minna.paajanen@martat.fi

Kuvia Kestävästi Kaakossa -hankkeen tapahtumista, kurssisarjoilta, neuvotapisteistä ja toiminnasta.

2021

 

 

 

 

Keväällä 2021 kurssisarjoja toteutettiin myös etänä teams-sovelluksen avulla.

 

Kestävästi Kaakossa -hanke on teetättänyt basilikamattoja ja aiheesta on tehty facebooklive -video Etelä-Karjalan Martat vinkkaa -sivuille 4.5.2021 yhdessä Tiina Neuvosen kanssa.

 

SaimaanVirta ry:n Kierrätystä kyliin -hanke valitsee kuukausittain tekstiilikierrättäjän / tekstiilikierrättäjät. Huhtikuun 2021 tekstiilikierrättäjät Etelä-Karjalan Martat – Minna Paajanen ja Simpeleen Marttayhdistys – Eeva Taskinen.

2020

2019

Hankeaika on 1.2.2019-28.2.2022.