VILPPU – Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena (2018-2020)

Vilppu on Marttaliiton koordinoima vapaaehtoistoiminnan hanke. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloitetaan vapaaehtoistoiminta. Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Hankkeen päätavoitteita ovat:

  1. Ikääntyneiden ja lapsiperheiden terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen
  2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat voimaannuttava ryhmätoiminta ikääntyneille, hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta lapsiperheille (aikuiset ja lapset) sekä tempaus-vapaaehtoisuus (valtakunnalliset tempaukset vuosina 2019 ja 2020). Vapaaehtoistoiminnan tueksi kehitetään koulutuksia, materiaaleja,  työnohjauksellista tukea ja vapaaehtoisen polkua. Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Piirien kotitalousasiantuntijat tukevat ja johtavat oman alueensa vapaaehtoistoimijoita.

Hankkeessa tarjotaan koulutusta sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. Yhteistyökumppaneina toimivat Ikäinstituutti ja Pelastakaa Lapset ry. Toiminnan pilotointi on aloitettu piirien työntekijöille järjestettävällä vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutuksella elokuussa 2018. Kolmen toimintavuoden aikana toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Hankkeessa kehitetään onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja tuetaan asiakkaiden ja vapaaehtoisten voimaantumista.

Vapaaehtoistyötä tekevät martat on vakuutettu. Asiasta tarkemmin vapaaehtoistoiminta sivulla.Vilppu-vapaaehtoistoiminta

Vilppu-vapaaehtoistoimintaa järjestetään 12 piirin alueella. Vapaehtoistoiminnan muotoja on kolme: ryhmätoiminta ikääntyville, ryhmätoiminta lapsiperheille sekä vapaaehtoisten omien vertaistukiryhmien ohjaaminen. Lisäksi vapaaehtoisena voi toimia osana Vilppu-tempausta. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ja ohjeistetaan tehtäviin. Vapaaehtoistoimintaan voivat hakea kaikki martat. Vilppu-tempaukseen voivat osallistua myös muut vapaaehtoiset.

Toiminnot alkavat eri aikoihin eri piireissä, keväällä tai syksyllä 2019. Joissain piireissä toiminta on jo alkanut. Kaikkia vapaaehtoistoiminnan muotoja ei järjestetä jokaisessa piirissä, joten tarkastathan tästä oman piirisi tarjoamat vapaaehtoistoiminnan muodot ennen ilmoittautumistasi.

Tutustu kaikkiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin tarkemmin tästä.


Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Alta löytyvällä lomakkeella ilmoitat kiinnostuksesi toimia vapaaehtoisena Marttojen Vilppu-toiminnassa. Jätä yhteystietosi sekä kerro minkä piirin alueella tahtoisit toimia, niin sinuun ollaan yhteydessä. Antamalla yhteystietosi et vielä sitoudu toimintaan.

Huom! Sinulla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos olet Marttojen jäsen. Mikäli et ole vielä jäsen, voit liittyä Marttoihin täältä: www.martat.fi/marttajasenyys. Mikäli et ole Marttojen jäsen etkä tahdo tässä vaiheessa liittyä jäseneksi, voit kuitenkin ilmoittautua vapaaehtoiseksi Vilppu-tempaukseen. Tempauksen vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua tempauksen nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Useimmat vapaaehtoistoiminnot toteutetaan pareina tai ryhmissä. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, pyydäthän omasta tai lähiyhdistyksestä muitakin mukaan toimintaan. Näin toiminta on helpompi toteuttaa omalla lähialueellasi. Toimintaan on kuitenkin mahdollista osallistua, vaikka muita kiinnostuneita ei omasta yhdistyksestä löytyisikään.

Luethan ennen ilmoittautumista Vilppu-vapaaehtoistoiminnan tietosuojaselosteen.

Ilmoittautuminen Vilppu-vapaaehtoistoimintaan

  • Jos et tiedä piiriäsi, voit tarkistaa sen täältä: www.martat.fi/marttapiirit
    Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.


Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Jaa sivu