Vilppu

VILPPU – Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena (2018-2022).


VILPPU-hanke

VILPPU (2018-2021) oli Marttaliiton koordinoima STEA-rahoitteinen vapaaehtoistoiminnan hanke. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitettiin vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot. Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Käynnistettävällä toimintamuodolla tuettiin ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennettiin yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjosi mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Vilppu -hanke oli alun perin kolmivuotinen, mutta sai jatkorahoituksen vuodelle 2021 jolloin hankkeessa kehitettiin erityisesti etätoiminnan malleja ja välineitä. Korona-aikana toimintaa on järjestetty tilanteen mukaan etäyhteyksin, kasvokkain, sisällä ja ulkona.

Vilppu-toiminnalle on myönnetty STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta vuodesta 2022 alkaen.

Vilppu-toiminnan päätavoitteita ovat

 1. Ikääntyneiden ja lapsiperheiden terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen
 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat voimaannuttava ryhmätoiminta ikääntyneille, hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta lapsiperheille (aikuiset ja lapset) sekä Ystäväkahvilat ikääntyville. Vapaaehtoistoiminnan tukena toimivat Vilppu-hankkeen aikana kehitetyt koulutusmallit, oppaat, materiaalit ja etätoiminnan välineet. Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Piirien työntekijät tukevat ja johtavat oman alueensa vapaaehtoistoimijoita.

Vilppu-toiminnassa tarjotaan koulutusta ja tukea sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. Yhteistyökumppaneina toimivat Ikäinstituutti ja Pelastakaa Lapset ry, sekä vuodesta 2022 lähtien Vanhustyön keskusliitto. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa ja sillä tuetaan onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja asiakkaiden ja vapaaehtoisten voimaantumista.

Vapaaehtoistyötä tekevät martat on vakuutettu


Vilppu-vapaaehtoistoiminta 2022 lähtien

Vilppu-vapaaehtoistoimintaa järjestetään 10 piirin alueella. Vapaehtoistoiminnan muotoja on kolme: ryhmätoiminta ikääntyville ja ryhmätoiminta lapsiperheille sekä ystäväkahvilat ikääntyville.  Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ja ohjeistetaan tehtäviin. Vapaaehtoistoimintaan voivat hakea kaikki martat. Ystäväkahviloiden toteuttamiseen voivat osallistua myös muut vapaaehtoiset. Toimintaa järjestetään sekä kasvokkain, että etäyhteyksin.

Vuonna 2022 Vilppu-toimintaa järjestetään seuraavissa 10 piirissä. Lähes kaikissa toimintaan osallistuvissa piireissä järjestetään sekä ryhmätoimintaa että Ystäväkahvila-toimintaa.

 • Etelä-Hämeen piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Etelä-Karjalan piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Itä-Hämeen piiri: ystäväkahvilat ikääntyville
 • Kainuun piiri: ystäväkahvilat ikääntyville
 • Keski-Suomen piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Kymenlaakson piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Lapin piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Lounais-Suomen piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Pirkanmaan piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Savon piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville

Voit kysyä lisätietoja, tai ilmoittautua vapaaehtoiseksi, olemalla yhteydessä piiriisi. Piirien Vilppu-yhteyshenkilöt löydät tästä.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Useimmat vapaaehtoistoiminnot toteutetaan pareina tai ryhmissä. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, voit pyytää omasta tai lähiyhdistyksestä muitakin mukaan. Näin toiminta on helpompi toteuttaa omalla lähialueellasi. Toimintaan on kuitenkin mahdollista osallistua, vaikka muita kiinnostuneita ei omasta yhdistyksestä löytyisikään.

Tervetuloa mukaan toimintaan!


Raameja, rajoja ja huolenpitoa -opas

Vapaaehtoiminnan johtamisen opas on kirjoitettu osana Vilppu-hanketta.