MIA – minun arkeni 2021-2024

MIA – minun arkeni -hanketta toteutetaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla vuosina 2021-2024. Hankkeen kohderyhminä ovat vammaiset (mm. liikunta-, aisti- ja kehitysvammaiset) nuoret ja aikuiset sekä heidän läheisensä ja avustajansa. Lisäksi yhteistyökumppanin edustajat ovat tervetulleita mukaan tapaamisiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa osallistujien arjentaitoja, jotka mahdollistavat itsenäisemmän elämän ja asumisen sekä antavat uusia vinkkejä arkeen. Lisäksi tavoitteena on vähentää yksinäisyydentunnetta ja ylläpitää sekä lisätä osallistujien sosiaalisia- ja ryhmätyötaitoja.

Hanketta toteutetaan sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. Ryhmäohjausta toteutetaan pienryhmätoimintana ja viikoittaisia tapaamisia on 5–8 kertaa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa osallistujien arjentaitoja erilaisten arkeen liittyvien teemojen avulla. Oleellisena osana toimintaa on ravitsevan ja terveellisen ruoan tai välipalojen valmistaminen, mutta teemat liittyvät myös kodin puhtaanapitoon, raha-asioihin, omaan hyvinvointiin tai vaikkapa arkiseen hyötyliikuntaan. Tärkeänä osana ryhmätoimintaa on myös sosiaalisten taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä yhteistyö muiden osallistujien kanssa.

Yksilöohjausta voidaan toteuttaa osallistujan kotona tai vaikkapa Marttojen opetuskeittiöissä. Yksilöohjauskertoja voi olla 2-5 ja niissä nostetaan esille samoja teemoja kuin ryhmätoiminnassa. MIA minun arkeni -hankkeen tiimoilta voidaan järjestää myös teemapäiviä tai olla muiden järjestämissä tapahtumissa yhteistyökumppanina mukana.

Olitpa sitten tuleva osallistuja, läheinen, avustaja tai yhteistyökumppanin edustaja, ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron lisää MIA – minun arkeni -toiminnasta sekä siitä, miten toimintaan pääsee mukaan.


Lisätiedot:

Enni Tuuliainen, kotitalousasiantuntija (Etelä-Karjala)

enni.tuuliainen@martat.fi

p. 050 514 7307


Kirsi Kossila, kotitalousasiantuntija (Kymenlaakso)

kirsi.kossila@martat.fi

p. 050 501 9785