Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja heidän perheilleen sekä vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille vuosittain noin 900 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa arjen sujumista. Käymme läpi ruoanvalmistusta, kodinhoitoa, raha-asioita ja hygieniaa. Otamme huomioon kestävän kehityksen ja ympäristön. Kursseilla tuetaan sosiaalisten suhteiden kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä luodaan arkeen liittyviä onnistumisen kokemuksia. Maahanmuuttajakursseilla opitaan lisäksi arjen sanastoa.

Lapsille pidetään omia pikkukokkikursseja ja osalla kursseista perheet pääsevät myös yhdessä kokkaamaan. Kurssien tavoitteena on antaa lapsille turvallisessa ympäristössä perustaitoja arkiaskareissa ja tukea perheiden selviytymistä arjessa.

Kursseja on pidetty piireissä jo vuodesta 1997 lähtien yhteistyössä mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttaja-alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa alkoi vuonna 2012.

Työpajanuorten arjen taitojen kurssitoimintaa on kehitetty Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) ry kanssa syksystä 2015 alkaen. Tänä vuonna kahdeksan kerran kurssisarja toteutetaan yhteistyössä 27:n työpajan kanssa eri puolilla Suomea.

Marttojen työlle tunnustusta

RAY:n Vaikuttavaa!-palkinto Marttaliiton Arki sujuvaksi -kurssitoiminnalle 10.2.2016 ja Kriminaalihuollon palkinto 2014!

Kurssilaisten palaute kannustaa

”Mina rakastan suomi kokin.” (Maahanmuuttajien kurssipalaute)

”Pitämällä kuluista kuukausiseurantaa jää turhat ostot pois.” (Mielenterveyskuntoutujan kurssipalaute)

Kurssin vetäjä oli ihan päällikkö!
(Vankilakurssin palaute)

Taidot karttuivat ja ruokapöytäkeskusteluissa pohdittiin hyvässä hengessä arjen haasteita ja niistä selviytymistä.
(Marttojen kotitalousneuvoja)

”Asiakkaat ovat saaneet paljon uusia vinkkejä ruoanlaittotaitoihin ja rahankäyttöön. Heillä on ollut hienoja yhteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta. Uskon, että he ovat saaneet paljon yksinkertaisia oivalluksia, jotka ovat auttaneet arjen sujumista.” (Yhteistyökumppani)

”Monipuolinen ohjelma, palasteltu sopivan pieniksi osa-alueiksi, havainnollista opetusta.” (Yhteistyökumppani)

”Uskon kurssin tukevan rangaistuksen suorittamista ja siten myös kuntoutusta ja sosiaalisia taitoja.” (Yhteistyökumppani vankilasta)

”Jos onnistumista on hyvä olo sielussa ja tunne, että työ huumenuorten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa on tarpeellista ja palkitsevaa, niin sitten olen onnistunut.” (Marttojen kotitalousneuvoja)

Muita yhteistyömuotoja

Martat ovat mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisussa Järjestöjen monet roolit kriminaalityössä – Auttamista, vaikuttamista, asiantuntemusta.

Ladattavat tiedostot

Arki sujuvaksi -toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Veikkauksen tuotoilla.

Jaa sivu