VIIRI – virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta -hanke

VIIRI-hanke on osa valtakunnallista, Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ja STEAn koordinoimaa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke toteutetaan kuudessa Marttapiirissä:  VIIRI-hanketta koordinoi ja hallinnoi Pohjois-Karjalan Martat ry elokuusta 2017 alkaen, osatoteuttajina toimivat Etelä-Hämeen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Keski-Suomen ja Lounais-Suomen Martat ry. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. kaupunkien/kuntien työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä seurakunnat ja yhdistykset.

VIIRI-hankkeessa kohderyhmänä ovat erityisesti alle 40-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat miehet sekä paljon palveluita tarvitsevat pitkän aikaa työttömänä olleet työikäiset. Hankkeen tavoitteellinen osallistujien määrä on 540 osallistujaa ja ohjauskertojen määrä 2290 ryhmäohjauskertaa. Toimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Toiminnan tavoitteena on hankkeen toimintaan osallistuvien henkilöiden toimintakyvyn ja oman aktiivisuuden tukeminen sekä heidän sosiaalinen vahvistamisensa. Osallistujien terveyttä ja hyvinvointia pyritään kohottamaan motivoimalla omasta itsestä huolehtimiseen, arkiaktiivisuuteen ja terveellisiin elintapoihin.

Toiminta toteutetaan yksilöohjauksen ja pienryhmätoiminnan avulla. Soveltuvin osin voidaan käyttää Marttaliiton 10 osaamispisteen Arkitreeni -opetussuunnitelmaa, jonka voi mahdollisesti tulevaisuudessa suorittaa osittain. Kokkailemme ryhmässä herkullisia ja terveellisiä ruokia sekä leivomme maittavia suolaisia ja makeita leivonnaisia. Lisäksi harjoittelemme muita arjen sujumista helpottavia taitoja sekä oman talouden suunnittelua ja hallintaa. Ryhmätoimintaan voi sisältyä myös vertaisryhmän tai omaehtoisen harrastusryhmän perustaminen. Arkiaktiivisuuden lisäämiseksi voidaan tehdä opinto-, tutustumis- ja vierailukäyntejä.

Lisätietoja hankkeesta kertoo ja ilmoittautumisia vastaanottaa: kotitalousasiantuntija Tuija Kokkonen, puh. 050 448 1553

tuija.kokkonen@martat.fi

Katso kuvia kursseilta Facebookista #viirihanke

Klikkaa tästä hanketta koordinoivan Pohjois-Karjalan Marttojen sivulle.