Kestävästi Kaakossa -hanke

Hanke on päättynyt.

Suuri kiitos osallistujille ja yhteistyökumppaneille!

Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymenlaakson Marttojen ja Etelä-Karjalan Marttojen yhteinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoittama hanke.

Tavoitteena on kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmien parempi huomioiminen ruoanvalmistuksessa, jätteiden lajittelussa, siivouksessa ja tapahtumien järjestämisessä hankkeen toimintaan osallistuvien henkilöiden yrityksissä, kotitalouksissa, työpaikoilla sekä harrastusryhmissä.

Kannustetaan ihmisiä ruokahävikin vähentämiseen ja lisätään jätteiden ja poistotekstiilien kierrättämiseen liittyvää osaamista.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä toteuttamalla kestävä kehitys -teemaista toimintaa, joka kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen toimijoita.

Hanketta toteutetaan yhteistyökäynnein yrityksiin, kurssisarjoin yhdistyksille ja yhteisöille, tapahtumin sekä tempauksin.

Hankeaika on 1.2.2019-31.12.2022.

Lisätietoja hankkeesta:
Toiminnanjohtaja Anne Saarikko, puh. 040 849 4494 tai anne.saarikko@martat.fi
Projektipäällikkö Jenny Moilanen, puh. 050 321 3549 tai jenny.moilanen@martat.fi