Vireästi kaakossa -toiminta

Hanketta toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntien alueella

Tavoitteet

Vireästi Kaakossa –toiminnalla tuetaan ikäihmisten arkielämää ja vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan omatoimisuuden säilyttäen.

Kohderyhmät

Toiminnan kohderyhmänä ovat ikääntyvät ihmiset (yli 60-vuotiaat), omaishoitajat (erityisesti miehet), yksin asuvat, järjestön seniorijäsenet (esim. sosiaali- ja terveysyhdistykset), eläkeläisyhdistysten jäsenet, sairaus- ja vammaisyhdistysten seniorijäsenet (esim. reuma-, diabetes-, muisti- ja allergiayhdistykset) sekä ikääntyneet maahanmuuttajat.

Alle 60-vuotiaiden kohderyhminä ovat ikääntyvien läheiset, eläköityvät työttömät ja vapaaehtoistoimintaan mukaan haluavat henkilöt.

Toiminta

Toiminnassa toteutetaan luentoja, ruoanvalmistuskursseja, neuvonnallisia kotikäyntejä, messuja, seminaareja ja muita joukkoneuvontatapahtumia, opintomatkoja sekä vapaaehtoistoimijoiden valmentamista ja virkistystoimintaa.

Luentojen aihealueita

Ikääntyvien ravitsemus, raha-asiat ja talousneuvonta, kotivara osana omatoimista varautumista, kodinhoito ja kodin turvallisuus.

Arkiruokakurssit

Terveellinen ja edullinen ruoanvalmistus.

Neuvonnalliset kotikäynnit

Neuvonta on ohjauksellista kotitalousneuvontaa, johon ikäihminen osallistuu itse aktiivisesti. Neuvonta kohdentuu ikääntyneiden terveelliseen ravitsemukseen ja monipuolisuuteen sekä ateriarytmin huomioimiseen osana hyvinvointia.

Joukkoneuvontatapahtumat

Osallistutaan erilaisiin tapahtumiin havainnollistamalla neuvonta-aiheita.

Vapaaehtoistoimijoiden koulutus

Koulutetaan marttajärjestön vapaaehtoistoimijoita senioritukimartoiksi. Senioritukimartat toimivat ikäihmisten voimaannuttajina, antavat aikaa yhteiseen hyvään ja toimivat apuna neuvontatilaisuuksissa.

Lisätietoja toiminnasta

Toiminnanjohtaja Anne Saarikko, puh. 040 849 4494 tai anne.saarikko@martat.fi

Kurssien, luentojen ja kotikäyntien tiedustelut ja varaukset

kotitalousasiantuntija Suvi Ojanen, puh. 050 501 9787 tai suvi.ojanen@martat.fi