Vireästi Kaakossa –toiminnalla tuetaan ikäihmisten arkielämää ja vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan omatoimisuuden säilyttäen. Hanketta toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntien alueella

Toiminnan kohderyhmänä ovat yli 60-vuotiaat omaishoitajat (erityisesti miehet), eläkeläisyhdistysten jäsenet, sairaus- ja vammaisyhdistysten seniorijäsenet (esim. reuma-, diabetes-, muisti- ja allergiayhdistykset) sekä ikääntyneet maahanmuuttajat.

Toiminnassa toteutetaan luentoja, ruoanvalmistuskursseja, neuvonnallisia kotikäyntejä sekä joukkoneuvontatapahtumia.

Luentojen aihealueita

Ikääntyvien ravitsemus, raha-asiat ja talousneuvonta, kotivara osana omatoimista varautumista, kodinhoito ja kodin turvallisuus.

Arkiruokakurssit

Terveellinen ja edullinen ruoanvalmistus.

Neuvonnalliset kotikäynnit

Neuvonta on ohjauksellista kotitalousneuvontaa, johon ikäihminen osallistuu itse aktiivisesti. Neuvonta kohdentuu ikääntyneiden terveelliseen ravitsemukseen ja monipuolisuuteen sekä ateriarytmin huomioimiseen osana hyvinvointia.

Joukkoneuvontatapahtumat

Osallistutaan erilaisiin tapahtumiin havainnollistamalla neuvonta-aiheita.

Vapaaehtoistoimijoiden koulutus

Koulutetaan marttajärjestön vapaaehtoistoimijoita senioritukimartoiksi. Senioritukimartat toimivat ikäihmisten voimaannuttajina, antavat aikaa yhteiseen hyvään ja toimivat apuna neuvontatilaisuuksissa.

Lisätietoja toiminnasta

Toiminnanjohtaja Anne Saarikko, puh. 010 838 5652 tai anne.saarikko@martat.fi

Kurssien, luentojen ja kotikäyntien tiedustelut ja varaukset

kotitalousasiantuntija Sari Kokkala, puh. 010 838 5655 tai sari.kokkala@martat.fi