Kohdennettu neuvonta

Marttajärjestön neuvontatyö on monipuolista. Avoimen neuvonnan lisäksi toteutamme hanke- ja muilla erillisrahoituksilla kohdennettua neuvontaa erilaisille ryhmille lukuisien yhteistyötahojen kanssa.

Arki sujuvaksi

Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja heidän perheilleen sekä vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille vuosittain noin 800 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Hävikkifoorumi

Hävikkifoorumi uudistaa Suomessa tehtävää ruokahävikin vähentämistyötä. Tavoitteena on mm. nostaa ruokahävikki entistä näkyvämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuluttajien tietoisuuteen.

Lue lisää

Kasvata kotona -lapsiperhe viljelee

Martat ja Biolan kannustavat perheitä kasvattamaan kotona satoa tuottavia hyötykasveja. Hyötykasvien kasvattaminen kotona on helppoa ja viljelypuuhiin on mukava ryhtyä yhdessä lasten kanssa.

Lue lisää

Kotoisa

Marttaliiton Kotoisa-hankkeella laajennetaan vankiloissa järjestettävää Arki sujuvaksi -toimintaa vapautumisen jälkeiseen aikaan, asiakkaan arjen ja asumisen tukeen.

Lue lisää

Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vanhemmille ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona.

Lue lisää

Makumatka Karjalaan

Makumatka Karjalaan -kursseilla opetellaan tekemään esimerkiksi erilaisia karjalaisia piirakoita ja muita leivonnaisia. Makumatka Karjalaan -kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille.

Lue lisää

Pakkauksen kyljessä

Pakkauksen kyljessä -hanke toteuttaa viestintä- ja neuvontakampanjan, joka edistää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä olevien päiväys-, ravintosisältö-, alkuperämaamerkintöjen sekä EU-laatujärjestelmien mukaisten merkkien tuntemusta.

Lue lisää

Rahat riittää!

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää! -kehittämishankkeen tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen.

Lue lisää

VeNyvä

VeNyvän eli Vertaistoiminta yhden vanhemman perheen nuorille ja heidän vanhemmilleen -toiminnan avulla tuetaan 12–17-vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan eron jälkeen vertaisuuteen perustuvan vapaa-ajan toiminnan avulla.

Lue lisää

VieKas LIFE

VieKas LIFE on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeessa suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin.

Lue lisää

Vilppu

Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Toiminnalla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä.

Lue lisää

Ässäkokit

S-ryhmän ja Marttaliiton vuonna 2017 käynnistämillä Ässäkokki-kursseilla kantavana ajatuksena ovat iloinen yhdessä tekeminen, arjen ruokataidot, fiksu kuluttaminen ja satokausiajattelu.

Lue lisää