Kohdennettu neuvonta

Marttajärjestön neuvontatyö on monipuolista. Avoimen neuvonnan lisäksi toteutamme hanke- ja muilla erillisrahoituksilla kohdennettua neuvontaa erilaisille ryhmille lukuisien yhteistyötahojen kanssa.

Arki sujuvaksi

Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahan muuttaneille ja heidän perheilleen sekä rikosseuraamusasiakkaille vuosittain noin 800 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Lue lisää
Yhden kattilan taktiikka Outi Mehto

Hävikkifoorumi

Hävikkifoorumi uudistaa Suomessa tehtävää ruokahävikin vähentämistyötä. Tavoitteena on mm. nostaa ruokahävikki entistä näkyvämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuluttajien tietoisuuteen.

Lue lisää

Kasvata kotona -lapsiperhe viljelee

Martat ja Biolan kannustavat perheitä kasvattamaan kotona satoa tuottavia hyötykasveja. Hyötykasvien kasvattaminen kotona on helppoa ja viljelypuuhiin on mukava ryhtyä yhdessä lasten kanssa.

Lue lisää

Kestävät talouspolut

Kestävä talouspolut on Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteinen kehittämishanke. Kolmivuotisessa hankkeessa yhteiskehitetään uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä.

Lue lisää

Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vanhemmille ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona.

Lue lisää

Luontokoti

Luontokoti on Marttaliiton ja Monihelin hanke, joka tutustuttaa kotoutujia lähiluontoon, luonnontuotteisiin ja kotipuutarhaviljelyyn.

Lue lisää

Makumatka Karjalaan

Makumatka Karjalaan -kursseilla opetellaan tekemään esimerkiksi erilaisia karjalaisia piirakoita ja muita leivonnaisia. Makumatka Karjalaan -kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille.

Lue lisää

Monimuotoinen kotipiha, kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa

Hanke lisää tietoutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, sekä tarjoaa helppoja ratkaisuja ja kehittää konkreettisia malleja kotipihojen monimuotoisuuden lisäämiseen.

Lue lisää

Työelämän digitaidot kuntoon

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa pärjäämisensä vahvistuu.

Lue lisää

VieKas LIFE

VieKas LIFE on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeessa suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin.

Lue lisää

Vilppu

Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Toiminnalla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä.

Lue lisää

Ässäkokit

S-ryhmän ja Marttaliiton vuonna 2017 käynnistämillä Ässäkokki-kursseilla kantavana ajatuksena ovat iloinen yhdessä tekeminen, arjen ruokataidot, fiksu kuluttaminen ja satokausiajattelu.

Lue lisää