Edunvalvontavaltuutus

Arjessa voi tapahtua arvaamattomia asioita – sairaskohtaus, tapaturma tai onnettomuus voi yllättää meistä kenet tahansa. Yllättäviin tilanteisiin voi varautua edunvalvontavaltuutuksella, jonka avulla varmistut siitä, että sinulle tärkeät asiat pysyvät omissa käsissäsi silloinkin, kun et pysty itse päätöksiä tekemään. Helpotat myös läheistesi työtä valtuutuksella.

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kuka tahansa yli 18 vuotias, joka pystyy ymmärtämään valtuutuksen sisällön ja merkityksen. Edunvalvontavaltuutuksella määrittelet, kuka voi hoitaa asioitasi ja miten niitä hoidetaan, jos et pysty itse tekemään päätöksiä. Näin jatkat oman näköistä elämää myös vaikeina hetkinä. Jokaisen edunvalvontavaltuutus on omannäköinen ja yksilöllinen eikä valtakirjan luomiseen ole olemassa yhtä valmista mallipohjaa, joka sopisi kaikille.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit ilmoittaa toiveitasi liittyen esimerkiksi omaan:

 • terveydenhuoltoon
 • taloudenhoitoon
 • omaisuuden hallintaan.

Edunvalvontavaltakirja auttaa sinua vain, jos olet tehnyt sen vielä toimintakykyisenä.


Miten edunvalvontavaltuutus tehdään:

 1. Käytä apunasi asiantuntijaa, jotta kaikki asiat tulevat huomioiduksi. Apua on saatavilla esimerkiksi asianajo -ja oikeusaputoimistoilta, lakiasiantoimistoilta, pankeista ja erilaisilta järjestöiltä.
 2. Valitse valtuutetuksi luotettava henkilö, jonka haluat hoitavan asioitasi. Voit myös määritellä toissijaisen valtuutetun ja varavaltuutetun.
 3. Kirjaa ylös, mitä asioita puolestasi hoidetaan. Voit lisätä valtakirjaan myös yksilöllisiä toiveita.
 4. Tarvitset valmiille asiakirjalle kaksi esteetöntä todistajaa, jotka ovat paikalla, kun asiakirja allekirjoitetaan.
 5. Huolehdi, että valtuutettusi tietää edunvalvontavaltakirjan sijainnin ja saa sen haltuunsa, jos valtakirjan vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi.
 6. Edunvalvontavaltuutusvaltakirja lähetetään Digi- ja väestötietovirastoon vahvistettavaksi vasta silloin, kun et itse pysty hoitamaan omia asioitasi.
 7. Edunvalvontavaltuutus joustaa tilanteesi mukaan. Se lakkaa olemasta voimassa, jos valtuutettusi ilmoittaa luopuvansa tehtävästään tai jos sinä haet valtuutuksen peruuttamista Digi- ja väestötietovirastolta, esimerkiksi tilanteessa, jossa parannut vakavasta sairaudesta ja pystyt taas hoitamaan omia asioitasi.

Oletko nimetty edunvalvontavaltuutetuksi?

Edunvalvontavaltuutettuna ensisijainen tehtäväsi on pitää huolta läheisesi oikeuksista ja hoitaa hänen asioitaan – hänen parhaakseen.

 • Jos valtuuttaja ei pysty hoitamaan niitä asioita, joita edunvalvontavaltuutus koskee, hae valtakirjan vahvistamista Digi- ja väestötietovirastosta.
 • Jos hoidat läheisesi taloudellisia asioita, laadi omaisuusluettelo kolmen kuukauden kuluessa valtakirjan vahvistamisesta.
 • Hoida edunvalvontavaltuutuksessa määriteltyjä asioita ja toiveita. Säilytä omaisuuden hoitoon liittyvät asiakirjat, kuten tiliotteet ja tositteet tallessa.
 • Kun edunvalvontavaltuutuksen voimassaolo lakkaa, tee päätöstili. Luovuta valtakirja, päätöstili ja hoidettava omaisuus valtuuttajalle tai muulle omaisuuteen oikeutetulle.

Lähde: omissakasissa.fi

Katso video, jossa Marttaliiton pääsihteeri, Marianne Heikkilä keskustelee edunvalvontavaltakirjasta asiantuntijoiden eli perhejuristi Katariina Kuusiluoman ja perhejuristi Ulla Raskin kanssa. Videolla saat vastauksen yleisimpiin kysymyksiin edunvalvontavaltakirjasta.