Hyvinvointia maapallon rajoissa

Suomi on monissa kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin vertailuissa kärkisijoilla. Maamme on rikas hyvinvointivaltio, jossa on korkea koulutustaso ja elintaso. Ongelmana on se, että hyvinvointimme pohjaa luonnonvarojen ylikulutukseen. Suomalaisten kasvihuonekaasupäästöt ja luonnonvarojen kulutus ovat kansainvälisesti vertailtaessa hyvin suuret.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus turvaa elämän mahdollisuudet maapallolla myös tulevaisuudessa. Monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmastonmuutos ovat sidoksissa toisiinsa. Ilmastonmuutos kiihdyttää monimuotoisuuden heikkenemistä, ja luonnon köyhtyminen puolestaan vähentää mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen.

Suomen kestävän kehityksen haasteet

Suomen kestävän kehityksen haasteet liittyvät ennen kaikkea kahteen osa-alueeseen: eriarvoisuuden lisääntymiseen ja laajaan ympäristöhaasteiden kirjoon, joka on yhteydessä luonnon varojen kulutukseen.

Tavoitteemme on kohtuullisuus

Kohtuullisuus tarkoittaa sitä, että vähennämme ympäristölle haitallisten tavaroiden tai palvelujen käyttöä tasolle, joka varmistaa päästöjen ja luonnonvarojen pysymisen maapallon kantokyvyn rajoissa.

Arjen teot

Kestävän kehityksen mukaisia arjen tekoja kannattaa tehdä paitsi maapallon myös oman hyvinvoinnin takia. Suuri osa yksilön ympäristöteoista parantaa terveyttä ja hyvinvointia.

Kestävästi toimiminen vahvistaa ihmisen kokemusta siitä, että jokainen pystyy teoillaan edistämään kestävää kehitystä. Se auttaa myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikeiden tunteiden käsittelyssä. Kannattaa siis toimia ilmastonmuutoksen ja luontokriisin ratkaisemiseksi omassa arjessa, työssä, opinnoissa, luottamustehtävissä tai kansalaisvaikuttamisen parissa. Kaikki teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ovat tärkeitä kriisien ratkaisemisen kannalta.