Välttämätön, tarpeellinen vai turha?

Teemme elämässämme lukemattoman määrän valintoja, joissa arvotamme tiettyjä asioita toisten edelle. Toisinaan teemme näitä valintoja tietoisesti. Toisinaan taas valintojamme ohjailevat erilaiset arvot ja asenteet ilman, että edes huomaamme niiden vaikutusta. On myös tilanteita, joissa esimerkiksi media ja mainonta pyrkivät vaikuttamaan siihen, millaisia asioita pidämme missäkin arvossa.

Aika ajoin on hyvä pysähtyä omien valintojen äärelle. Kuluttajan näkökulmasta paras keino tutkia näitä valintoja on pitää kirjaa omasta rahankäytöstään. Tähän apuvälineeksi soveltuu hyvin esimerkiksi Penno.fi, mutta myös kuitteja keräämällä pääsee alkuun oman talouden tutkimisessa.

Erittele omat menoeräsi kolmeen selkeään kategoriaan: Välttämättömiin, tarpeellisiin ja turhiin.

Mitä ilman et voi elää?

Ensimmäinen kolmesta kategoriasta ovat ne elämässä välttämättömät asiat, joita ilman et voi elää. Esimerkiksi ruoka, vesi ja sähkö ovat välttämättömyyksiä, joiden puuttuminen tekisi elämästä hankalan sijaan mahdotonta. Tutki siis kulutustasi tarkkaan. Kauppakuittien tarkempi perkaaminen voi paljastaa myös ruokaostoista sellaisia asioita, jotka ovat välttämättömyyksien sijaan jopa turhia.

Toisia elämässä välttämättömiä asioita on helppo pitää itsestäänselvyyksinä. Esimerkiksi ensimmäiseen omaan asuntoon muuttava nuori ei välttämättä tule ajatelleeksi, mitkä aiemmin huoltajien hoitamista asioista siirtyvät hänen vastuulleen. Kun opiskelijabudjetilla raha on tiukalla, välttämättömyyksien määrittely ja turhista asioista luopuminen korostuvat entisestään. Nuori saa usein rahankäytön alkeet kotoa opittuna, jolloin rahasta puhuminen on olennaista. Tutustu Marttakoulun Puhu rahasta -sivuun, jos kaipaat lisää vinkkejä raha-asioiden puheeksi ottamiseen kotona.

Mitä ilman on hankala elää?

Kolmen kategoriamme keskimmäinen voi useissa tilanteissa olla niistä vaikein. Monet tarpeellisen kategorian asioista jäävät välttämättömän ja turhan välimaastoon, jolloin niiden luopumisen arviointi ei ole yksinkertaista. Tarpeelliset asiat ovat siis niitä, jotka edesauttavat päivittäistä arkeamme mutta joiden puuttuminen ei sitä kaada.

Tarpeellinen -kategorian tavarat ja asiat ovat kuitenkin usein niitä, joista voi luopua silloin kun talous on tiukalla. Suoratoistopalvelujen tai maksullisten nettipelien kaltaisista asioista luopuminen voi auttaa palauttamaan talouden tasapainoon tiukan paikan tullen ja mikäli ne myös tauon jälkeen tuntuvat tarpeellisilta, voi ne palauttaa takaisin tarpeellisten menoerien joukkoon. Lisää vinkkejä kulujen karsimiseen löydät Marttakoulun Kulut kuriin -sivulta.

Mitä ilman voit elää?

Talouttasi tutkimalla voit löytää yllättävän monta Turha-luokkaan kuuluvaa asiaa tai kulutushyödykettä. Nämäkin voivat näyttää itsestäänselvyyksiltä tai olla unohdettuna menoeränä omalla tiliotteella. Tämän takia näiden näkyväksi tekeminen helpottaa niiden tunnistamista ja sitä kautta niistä luopumista.

Turhista asioista luopumista helpottaa, kun laskee niihin kuluvan rahan ja pohtii hetken sitä, mitä muuta tällä rahalla voisi saada. Esimerkiksi tupakka ja alkoholi ovat harvalle niitä asioita, joita ilman elämä päättyisi. Tosiasia kuitenkin on, että niiden vuosittaisella hinnalla voisi kustantaa monia muita välttämättömämpiä tai tarpeellisempia asioita.

Eri elämäntilanteissa erilaiset asiat tuntuvat välttämättömiltä, tarpeellisilta tai turhilta. Ei ole myöskään olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, mitkä asiat mihinkin näistä kategorioista menevät. Esimerkiksi aikuinen voi nähdä nettipelit silkkana turhuutena, siinä missä nuorelle ne voivat olla välttämätön sosiaalisten verkostojen ylläpitämisen tapa. Erilaisten asioiden edellä mainittuihin kategorioihin laittamisesta keskusteltaessa voidaan parhaimmillaan saada uusia ajatuksia ja näkökulmia siihen, miten kukin meistä omaa arkeaan arvottaa.

Myös sosiaalinen media ja markkinointi luovat helposti ja vaikuttavasti mielikuvia siitä, millaisia asioita tietynlaisissa elämänvaiheissa olisi hyvä pitää välttämättöminä. Valintojamme paremmin pohtimalla pääsemme kiinni siitä, mitkä niistä ovat omiamme ja mitkä taas ympäröivän yhteiskunnan luomia.