| |

Ravitsemustiede opiskelijan näkökulmasta – Kestävän ruokakulttuurin ammattilaisia rakentamassa

Täällä kirjoittaa Marttaliiton kotitalousneuvonnan uusi harjoittelija Salla Kinnunen. Olen maisteriopiskelija Helsingin yliopiston ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmasta.

Minua on aina kiinnostanut se, miten ravitsemuksesta ja ruoasta viestitään ja tähän olenkin saanut paneutua opinnoissani. Hain Marttaliitolle harjoitteluun, koska täällä tärkeässä osassa ravitsemusneuvontaa on omia arvojani kohtaava kestävän ravitsemuksen näkökulma ja työssä pääsee konkreettisesti käyttämään yliopistolla opittua teoriaa yhdistämällä sitä käytännönläheisiin työtehtäviin.

Ravitsemustieteen opiskelu Helsingin yliopistossa kattaa monenlaisia näkökulmia ihmisen ravitsemuksesta ja ruokakäyttäytymisestä. Opinnoissa keskitytään laajalti perinteisesti ravitsemustieteen ytimeksi miellettyyn aspektiin: miten ravitsemuksella voidaan edistää terveyttämme, niin yksilön kuin koko kansan tasolla. Tämä ei kuitenkaan ole opintojen koko totuus. Ravitsemustieteen opiskelu on ennen kaikkea kestävän tulevaisuuden opiskelua ruoan ja ravitsemuksen näkökulmasta: miten kulttuuri ja ympäristömme vaikuttaa ruokavalintoihimme? Miten kestävästä ruoasta puhutaan mediassa?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohja on tehdä maailmasta kaikille parempi paikka elää. Nämä teemat ovat esillä laajasti ravitsemustieteen opinnoista, sillä ruoalla on merkittävä osuus tavoitteiden kohtaamisessa. Se mitä syömme, on olennaisessa osassa, kun luomme kestävää arkea. Tutkittu tieto osoittaa, että ruokavalintojen muuttaminen kohti kasvipohjaista, kotimaisiin tuotteisiin pohjautuvaa sekä joustavaa ruokailumallia vähentää kuluttajan ympäristölle aiheuttamaa kuormaa jopa enemmän kuin esimerkiksi lentomatkailun vähentäminen. Pieneltä tuntuvilla arjen valinnoilla on suuri merkitys.

Miten sitten saamme kuluttajat tekemään kestävämpiä ratkaisuja ruokaan liittyvissä valinnoissaan? Juuri tähän kysymykseen me ravitsemustieteen opiskelijat pääsemme opinnoissamme pohtimaan vastausta. Allekirjoittaneen mielestä vastaus piilee siinä, miten kestävästä ravitsemuksesta viestitään ja neuvotaan. Kestävä ravitsemus on ennen kaikkea tietotaidon jakamista asiantuntijalta kuluttajalle, sukupolvelta toiselle. Teema, joka on vahvasti esillä myös Marttaliiton toiminnassa. Jotta tutkittu tieto saavuttaa tämän päivän kuuman perunan, ravitsemusviestinnän, tarvitsemme lisää asiantuntijoita. Niitä meistä ravitsemustieteen opiskelijoista koulitaan, kestävän arjen ammattilaisia ja sanansaattajia. Näin olemme osaltamme rakentamassa kestävää, terveyttä edistävää ruokaympäristöä.

Salla Kinnunen
kotitalousneuvonnan harjoittelija
ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen opiskelija