| |

Yksi maapallo riittää-vai riittääkö?

Vuoden 2021 marttailuviikko kokoaa martat toimimaan kohtuullisen kulutuksen viestinviejinä. Viikon aikana martat jakavat, millaisia muutoksia ja valintoja arkeen tarvitaan, jotta maapallomme kestokyky säilyisi myös tuleville sukupolville. Jokaiseen on tärkeää pohtia valintojaan, mutta miksi?

Martat vaikuttavat sen puolesta, että yksi maapallo riittää. Allekirjoittanut on kuitenkin huolestunut, että mahtaako yksi maapallo riittää, jos jatkamme elämistä nykyisellä tasolla. Meillä on keinot muuttaa kulutustottumuksiamme niin, että sekä me että rakas maapallomme voisi paremmin. Ympäristölle suotuisat valinnat ovat edullisia myös yksilön hyvinvoinnille sekä esimerkiksi taloudelle.

Tätä tekstiä kirjoittaessani on meneillään sekä YK:n luontokokous että Suomen puoluejohtajien tentti taloudenpuolustuskurssilla, jossa yksi kantava teema on ilmastonmuutos. Molemmissa tapauksissa päällimmäisenä on maapalloa uhkaava ympäristö- ja ilmastokriisi. Yhdysvaltoja lukuun ottamatta maailman maat julistivat, että luontokato uhkaa yhteiskuntiemme olemassaoloa. Tätä puolsi tentissään myös maamme puoluejohtajat.

Mitä meidän sitten tulisi tehdä, että voisimme nähdä edes hieman valoisamman tulevaisuuden, jossa yksi maapallomme riittäisi myös tuleville sukupolville niin täällä kuin muualla? Yksilöillä ja yhteiskunnilla on keinot muuttaa elämäntapamme ja toimintamme maapallon kantokyvyn kestäviksi. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan vaatii aitoja muutoksia yksilöiden valinnoissa, yhteiskuntien rakenteissa ja yritysten toiminnassa. Kestävästi toimimisen tulee olla helppo tapa toimia kaikilla yhteiskunnan asteilla.

Kuulen useasti, että yksittäinen henkilö ei voi vaikuttaa koko maapallon tilanteeseen. Olemme kuitenkin yhteiskuntina kokonaisuus, joissa sekä kotitalouksissa että suuremmissa instansseissa kuten yrityksissä ja politiikassa toimivat yksilöt. Näiden yksilöiden on helpompi tehdä omassa ympäristössään kestäviä valintoja, jos ne ovat tuttuja ja omaksuttuja jo arjesta. Näin ollen jokaisen meistä on tärkeää kiinnittää huomiota kestäviin valintoihin asumiseen, ruokavalioon, liikkumiseen ja kulutukseen liittyen. Löydät tärkeitä neuvoja näihin liittyen marttojen Yksi maapallo riittää-sivuilta.

Salla Kinnunen

Kotitalousasiantuntija, Marttaliitto