| |

Välttämätön, tarpeellinen, turha? Erään neuvontavälineen kehittämistarina

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää! -hankkeen (2018-2020) eräänä osatavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja houkuttelevia toimintatapoja, joiden eräänä tarkoituksena on raha-asioiden puheeksi ottamisen helpottaminen. Tämä on tarina erään sellaisen synnystä ja synnytyksestä.

Ideointivaihe

Ennen pilotointia tarvitaan idea. Tässä tapauksessa liikkeelle lähdettiin torstaina 1.11.2018 Marttaliiton isosta neuvotteluhuoneesta, johon olimme hankkeemme palvelumuotoilija Sanna Apajalahden kanssa kokoontuneet pohtimaan uusien ja jo olemassa olevien välineiden käyttöä erään tietyn nuorista muodostuvan kohderyhmän parissa tehtävään talousneuvontaan. Tuossa ideointipalaverissa syntyi (monen muun hyvän ja ei-niin-hyvän) idean lisäksi ajatus tehtävästä, jossa nuoret arvottaisivat erilaisia asioita elämässä tiettyihin kategorioihin. Pohjimmaisena ajatuksena oli tehdä näkyväksi se, millaisia olivat todellisuudessa ne elämässä välttämättömät asiat verrattuna niihin, mitä esimerkiksi media ja markkinointi saavat meidät välttämättöminä pitämään. Tervehenkistä kulutuskriittisyyttä siis.

Pakko myöntää, että idea ei ollut kaikkein tuorein, vaikka tässä kontekstissa en vastaavaa tuotetta ole aiemmin nähnyt. Olen käyttänyt tämäntyyppisiä tärkeysjärjestyksiin ja kategorisointeihin liittyviä tehtäviä keskustelun herättäjä jo pitkin työuraani opetus- ja ohjaustehtävissä. Vaan tässä tapauksessa vanha kikka vaikutti paremmalta kuin pussillinen uusia.

Pilotointivaihe

Pelin ensimmäinen versio nuorten testattavana

Ennen lopputuotetta tarvitaan pilotointia. Idean pohjalta ensimmäinen 24 kortin setti, seuraavaksi sille pelilauta ja lopulta vielä 12 korttia lisää jaettavaksi kolmeen kategoriaan: Välttämättömiin, tarpeellisiin ja turhiin. Loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019 Marttapiireissä tapahtuneen kehitystyön myötä osa korteista muutti muotoaan, osa katosi kokonaan ja saimme parempia kadonneiden tilalle. Erityisesti jälkimmäisessä apuna oli Marttaliiton Kotoisa -hankkeen koordinaattori Piia Aho, joka omalta osaltaan pilotoi korttipeliä sekä rikossseuraamusasiakkaiden että erilaisten sosiaalialan ammattilaisten parissa tarjoten kehitystyöhömme korvaamatonta apua. Hyvät jutut syntyvät yhdessä tehden. Sekä allekirjoittanut että hankkeemme pilottipiirien kotitalousasiantuntijat ovat joutuneet kuluneen vuoden aikana leikkaamaan ja laminoimaan kortteja hiki hatussa, joten haluan tässä kohtaa myös osoittaa kiitokseni heille heidän korvaamattomasti työpanoksestaan.

Lopputuote

Ennen painotuotetta tarvitaan vielä vähän pilotointia. Neuvonnassa mukana olleilta nuorilta sekä Marttapiirien kotitalousasiantuntijoilta saamemme palautteen pohjalta uskalsimme pilotoida ajatusta korttipelistä myös laajemmalla yleisöllä. Pilottiversio Välttämätön, tarpeellinen, turha -pelistä oli esillä Marttojen osastolla NUORI2019-tapahtumassa ja palaute oli vähintäänkin rohkaisevaa. Moni jopa kysyi, että mistä peliä voi tilata. Tämä oli selkeä signaali hankkeellemme: Tästä on tehtävä painotuote.

Peli lopullisessa muodossaan

Pelin graafisen ilmeen luojaksi valikoitui meidät sekä taidoillaan että asenteellaan vakuuttanut Katri Nietosjärvi. Hänen kanssaan lähdimme luomaan prototyypin pohjalta pelille lopullista visuaalista ilmettä, samalla myös käytännön neuvontatyötä tekeviä tarkalla korvalla kuunnellen. Muutaman kesän 2019 yli venähtäneen kommenttikierroksen jälkeen tuote oli painovalmiina. Pääset tutustumaan Välttämätön, tarpeellinen, turha -korttipeliin Marttakoulusta.

Usein oppimateriaaleja tai neuvonnan apuvälineitä kehitettäessä pyritään tekemään mahdollisimman valmis tuote suoraan käyttöön otettavaksi. Tässä tapauksessa asetelma on käännetty päälaelleen ja neuvontatyöhön kokeiltavaksi on laitettu vielä täysi raakile, olkoonkin sillä takanaan jo useampi vuosi kypsymistä. Kysymällä palautetta niin käyttäjiltä kuin asiakkailta saadaan kokeiluversiosta kypsytettyä paremmin tarvetta vastaava tuote. Sellainen, jonka takana kehtaa seistä.

Erkki Ukkola
Hankekoordinaattori, Rahat riittää! -hanke
Marttaliitto