Hanke on päättynyt.

Omassa kodissa -hanke

 Omassa kodissa -hankkeella tuetaan ikääntyvien arkielämää kotitalousneuvonnalla maaseutualueila Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Hankkeessa toteutetaan luentoja, tieoiskuja, ruoanvalmsituskursseja, kotikäyntejä sekä erilaisia tapahtumia. Haketta rahoittaa Kaakkois-Suomen Ely-keskus.

Hankkeen tavoitteena on ikääntyvien asumisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja sillä pyritään vakiinnuttamaan arjentaitojen hyviä käytänteitä.

Terveellinen ruokavalio tukee sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Kun tehdään viisaita valintoja ja huolehditaan hyvinvoinnista, ovat eläkepäivät vireitä. Kunnollinen ruoakailu, riittävä liikunta, kodin siisteys sekä antoisat ihmissuhteet ovat hyvinvoinnin perustana.

Hankkeessa järjestetään luentoja, ruoanvalmsituskursseja, hyvinvointia edistäviä neuvonnallisia kotikäyntejä sekä tietoiskuja. Luentojen ja ruoanvalmistuskurssien aiheina ovat mm. terveellinen ruokavalio, ruoanvalmsituksen hygienia ja turvallisuus, ruoanvalmistustaitojen opastaminen, jätteiden lajittelun neuvonta, kodin puhtaanapito sekä kodin turvallisuus.

Hanketta tehdään yhteistyössä kuntien, seurakuntien, terveys- ja liikuntajärjestöjen, eläkeläisjärjestöjen sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.