Ikäihmiset

Martat tarjoavat käytännönläheisellä otteella ikäihmisten arkeen ratkaisuja, taitoja ja tietoa. Marttojen ikäihmisille ja omaisille suunnatun kotitalousneuvonnan tavoitteena on tukea ja helpottaa ikäihmisten arkea, lisätä hyvinvointia ja mahdollistaa asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Sujuva arki, hyvä ravitsemus, ruoanvalmistus, kodinhoito ja talousasiat ovat neuvonnassa keskeisiä. Marttapiirit tarjoavat ikäihmisille ja omaisille kursseja, luentoja ja yksilöneuvontaa kotikäynneillä.


Toiminnan kohderyhmä ja tavoite

Palvelua tarjotaan ikäihmisille, juuri eläkkeelle jääneille, leskille, omaishoitajille ja ikääntyneille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tukea ravitsemuksessa, arjen askareissa ja talousasioissa sekä omassa kodissa asumisessa. Ikäihmisillä tarkoitetaan tässä toiminnassa itsenäisesti tai lähes itsenäisesti arkeaan hoitavia ikäihmisiä. Toiminta sopii myös ikääntyneiden omaisille ja omaishoitajille.

Marttojen tarjoamien palvelujen tavoitteena on lisätä ikäihmisten toimintakykyä ja kohentaa hyvinvointia, helpottaa arjen hallintaa ja tukea ikäihmisten asumista omassa kodissaan. Ikäihmisiä kannustetaan tekemään omaa hyvinvointia tukevia valintoja. Toiminta tarjoaa myös sosiaalista kanssakäymistä ja vertaistukea.

Mitä tarjoamme?

Tarjoamme muun muassa toimintaa ikäihmisille:

  • Hyvinvointiluennot, joissa käsitellään ikäihmisen hyvinvoinnin avaimia. Aiheina ovat esimerkiksi terveellinen ravitsemus, erityisruokavaliot, helppo ruoanvalmistus, kodin siivous, pyykinpesu tai talousasiat. Opetus tapahtuu keskustellen ja toiminnallisesti.
  • Ruokakurssit, joissa tehdään hyvää ja ravitsevaa arkiruokaa. Kurssilla käsitellään terveellisiä ruokavalintoja, ikääntymisen tuomia muutoksia ravitsemuksessa ja miten helpottaa ruoanvalmistusta. Kursseja voi järjestää yksittäin tai sarjoina.
  • Neuvonnalliset kotikäynnit ovat kohdennettua henkilökohtaista neuvontaa ikäihmisen kotiin. Yhden kotikäynnin kesto on noin 3 tuntia. Käyntien sisältönä on kotitalousneuvonta ja yhdessä tekeminen (käytännön ruoanvalmistus ja sitä helpottavat niksit, terveellinen ja edullinen ruoka, siivous ja vaatehuolto, kaupassa käyminen yhdessä). Käyntejä voidaan toteuttaa yksittäin tai sarjoina.

Toiminnassa käsitellään muun muassa seuraavia sisältöjä:

  • Ruoka, ravitsemus ja ruoanvalmistus. Ikäihmisten ravitsemuksen erityispiirteet, ruokarytmi, terveellinen ruoka (mm. proteiinit, rasvat, suola, sokeri, kuidut), erityisruokavaliot, edullinen ruoka, yhdessä ruokaileminen, kotivara.
  • Kodinhoidon, siivouksen ja pyykinpesun keventäminen. Ajanmukaiset, kotityötä helpottavat välineet.
  • Oman talouden hallinta, omien raha-asioiden budjetointi, ohjeet, seuranta, säästövinkit.

Kurssikerran ja kotikäynnin kesto on noin 3 tuntia, luennon kesto on 1-2 tuntia. Kurssit ja kotikäynnit voidaan järjestää yksittäisinä tai kurssi- tai kotikäyntisarjoina. Sisällöt  räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Ehkä huomattavin hyöty oli ymmärtää, että kotiin voi pyytää avuksi Marttojen neuvojaa.

Hyöty asiakkaalle

Martojen palveluiden avulla:

  • Ikäihmisten kyky selvitä omasta arjesta mahdollisimman itsenäisesti kasvaa.
  • Taidot huolehtia omasta tai omaisen hyvinvoinnista, terveellisestä ruoasta, kodinhoidosta ja raha-asioista paranevat.
  • Arkeen tulee rytmiä ja mieli virkistyy.
  • Sosiaaliset suhteet lisääntyvät ja yksinäisyyden tunne vähenee.

Kuka kouluttaa?

Toimintaa ohjaavat Marttojen kotitalousalan asiantuntijat. Kotitalousasiantuntija neuvoo, ohjaa ja kannustaa. Asiantuntijan roolina on antaa ohjauksellista kotitalousneuvontaa, johon asiakkaat itse osallistuvat aktiivisesti. Kotitaloustöitä ei tehdä asiakkaan puolesta, vaan yhdessä oppien.

Yhdessä tekeminen on mukavaa, hyvä idea yhdessä valmistaa ja nauttia lopuksi. Voiko ruoka tehdä näin iloiseksi ihmisen?

Lisätietoja

Kysy lisätietoja oman piirisi lapsiperhetoiminnasta lähimmän marttapiirisi toiminnanjohtajalta. Marttapiirit löytyvät www.martat.fi/marttapiirit.