Mystery Box

Varautumisen taidot haltuun hauskalla tavalla! 

Mystery Box on Pohjois-Karjalan marttojen kehittelemä elämyksellinen selviytymispeli ryhmille. Pelin ensisijainen kohderyhmä ovat nuoret ja pelin tavoitteena on syventää osallistujan ymmärrystä varautumisen teemoista ja edistää hänen valmiuksiaan toimia poikkeustilanteissa. Pelielämystä on mahdollista tilata koululuokille ja muille ryhmille valtakunnallisesti marttapiireistä. 

Pelillisyyden kautta vaihtelua oppimiseen

Mystery Box perustuu pakohuonepedagogiikkaan, jossa opiskelijan oma aktiivisuus ja ongelmanratkaisukyky ovat tärkeässä roolissa. Pelillisyys ja elämyksellisyys ovat hyviä opiskelumotivaation rakentajia ja oppiminen pohjautuu osallistujan omiin oivalluksiin. Mystery Box -pelielämykseen osallistuminen kehittää nuoren ongelmanratkaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja. Tässä pelissä hyvä ryhmähenki ja yhteistyö ovat avain onnistumiseen: Jokainen ryhmän jäsen pääsee antamaan oman panoksensa pelin tehtäviin. Koulutettu ohjaaja on ryhmän tukena koko pelin ajan ja auttaa ja tukee tarvittaessa ryhmää yhteiseen päämäärään pääsemisessä. Pelin lopuksi osallistujat saavat todistuksen suorituksestaan.  

Tehtävät olivat haastavia ja hyvin suunniteltuja! Tunnelma ihanan jännittävä musiikin ja valaistuksen ansiosta

Uuden oppiminen hauskuuden kautta oli parasta

(Lainaukset otteita pelin testaajien palautteista)

Tilaa Mystery Box -pelielämys ryhmällesi!  

Mystery Box -selviytymispeliä tarjoavat valtakunnallisesti valtuutetut marttapiirit. Omalla alueellasi toimivan marttapiirin yhteystiedot löydät täältä.

Mystery Box on liikkuva selviytymispeli, jota on mahdollista tilata asiakkaan omiin tiloihin. Koulutettu pelinohjaaja tuo pelin oheistarvikkeineen mukanaan ja rakentaa pelin esimerkiksi luokkatilaan, kahvihuoneeseen tai muuhun soveltuvaan tilaan.  

Palvelun hinnat ja sisältö 

Liikkuva Mystery Box: Toteutus asiakkaan tiloissa, hinta 200 euroa /ryhmä + matkakulut 

Mystery Box: Toteutus marttapiirin tiloissa, hinta 150 euroa / ryhmä 

Ryhmän koko: 4–6 hlö (maksimiryhmäkoko 10 hlö) 

Ikäsuositus: 12+ 

Pelin kesto: 60–90 min 

Huom! Liikkuvan Mystery Boxin kohdalla huomioitava, että kokonaisaikavaraus 2 tuntia (sis. pelin kasaus+purku) 

Pelipalvelun sisältö: 

  • Pelinohjaaja tuo rekvisiitan mukanaan ja rakentaa pelin asiakkaan tiloihin (Liikkuva Mystery Box). 
  • Pelinohjaaja taustoittaa pelin osallistujille ja on ryhmän tukena koko pelin ajan. 
  • Ohjaajan johdolla käyty purkukeskustelu 
  • Todistukset pelaajille 
  • Pelin loppusiivous 

 Saatavilla olevat pelit:

  • Mystery Box Sähkökatko
  • Mystery Box Vesikatko (saatavilla osasta piireistä)