Kuntouttava toiminta

Osa marttapiireistä tarjoaa ryhmämuotoista sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kotitalousalan ja sosiaalialan asiantuntijamme tukevat kuntouttavan toiminnan avulla asiakkaiden arjen taitoja ja elämänhallintaa, ja sitä kautta oman elämän haltuunottoa sekä työllistymisedellytyksiä. Osallistamme asiakkaat suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja itse toiminnan toteuttamiseen. Toimintamme on käytännönläheistä ja toiminnallista.


Toiminnan kohderyhmä ja tavoite

Vuorovaikutteista toimintaa tarjotaan mm. työttömille alle 25-vuotiaille nuorille ja 25-vuotta täyttäneille, jotka täyttävät tarvittavat kuntouttavan toiminnan muut ehdot.

Toiminnan tavoitteena on:

 • Kohentaa osallistujien hyvinvointia, arjen hallintaa ja toimintakykyä ja siten parantaa työllistämisedellytyksiä ja työelämävalmiuksia.
 • Edistää terveyttä ja hyvinvointia.
 • Kehittää sosiaalisia taitoja, vahvistaa osallisuutta ja tukee toimimista yhteisössä.
 • Kehittää kognitiivisia taitoja.
 • Edistää taloudenhallintaa.
 • Motivoida kodinhoitoon ja lisätä kodinhoitotaitoja.
 • Lisätä arjen hallintaa.

Toiminnassa motivoidaan myös pohtimaan omaa työ- tai opintopolkua. Toiminta tarjoaa ryhmäytymistä ja vertaistukea sekä vahvistaa osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita.

Mitä tarjoamme?

Kuntouttavan ryhmätoiminnan sisältöinä ovat esimerkiksi:

 • Ruoka, ravitsemus ja ruoanvalmistus: ruokarytmi, terveellinen ravitsemus, hintatietoisuus, hygienia, suunnitelmallisuus, aikataulutus, palautteen anto ja vastaanottaminen, yhdessätyöskentely
 • Talous- ja velka-asiat: oman talouden hallinta ja seuranta, laskujen maksaminen, nettiasiointi, sopimukset, mistä saa apua
 • Kodinhoito: siivous- ja pyykkiaineet, -välineet ja -menetelmät eri materiaaleilla, pinnoilla ja tiloissa, kodinkoneiden käyttö ja hoito
 • Työpaikkavierailut eri kohteisiin julkisia käyttäen
 • Liikunta (luontoretket)
 • Hygieniapassin suorittaminen
 • Työelämävalmiuksien kartoitus ja parantaminen (omien kykyjen tunnsitaminen, rohkaisu, jatkomahdollisuuksien selvittäminen, työhaastattelussa toimiminen, mahdollinen työharjoittelu).

Kuntouttava toiminta yksilöille voi olla esimerkiksi:

 • Työvalmennusta ja yksilövalmennusta asiakkaan tarpeen mukaan.
 • Työtehtäviä mm. koululaisten iltapäivätoiminnassa, marttojen kotipalvelussa ja marttapiirissä (keittiötyö, siivoustyö, toimistotyö).

Asiakas saa apua omalta lähiohjaajalta tai kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta aina tarvitessaan. Asiakkaalle tarjotaan vähintään kevyt välipala jokaisena toimintapäivänä.

Työyhteisössä syntyvät sosiaaliset suhteet, yhdessä tekeminen ja vertaistuki tukevat asiakkaan kuntoutumista. Asiakas on tasavertainen muun työyhteisön kanssa. Työyhteisössä ollaan tietoisia esim. maahanmuuttaja-asiakkaiden kulttuurisista erityispiirteistä ja ne pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan (esim. rukoilupaikka).

Osaamisen tunnistaminen osana kuntoutusta

Asiakkaalla on mahdollisuus:

 • Saada hygieniakoulutusta ja suorittaa hygieniapassi kuntouttavan toiminnan aikana.
 • Suorittaa osaamispisteitä Marttojen Arkitreeni-koulutuksen puitteissa.

Koulutukseen osallistuneet saavat osaamistodistuksen. Siinä annetaan selvitys koulutuksen sisällöistä, tehdyistä osaamistehtävistä ja laajuudesta osaamispisteinä.  Koulutuksen sisältö räätälöidään ryhmän ja osallistujien tarpeiden mukaan.

Olen oppinut käymään kodin ulkopuolella, tottunut aikaiseen heräämiseen ja tajunnut, että pystyn työskentelemään ihmisten kanssa.

Hyöty asiakkaalle

 • arjen- ja elämänhallinta ja toimintakyky kohenevat
 • rytmiä arkeen
 • mieli virkistyy
 • sosiaaliset taidot paranevat
 • rohkeutta ja itseluottamusta
 • yksinäisyys vähenee
 • mahdollisuus osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Kuka kouluttaa?

Kouluttajina toimivat kotitalousalan ja sosiaalialan asiantuntijat, jotka ovat tottuneet työskentelemään erilaisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Asiantuntijamme pitävät kursseja myös maahanmuuttaja-, mielenterveyskuntoutuja- ja päihderyhmille sekä rikosseuraamusasiakkaille.

Aloin ensimmäistä kertaa suunnitella tulevaisuutta ja ajatella, että ehkä minusta sittenkin on johonkin. Olen saanut myös uusia kavereita ja pidämme yhteyttä jatkossakin.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja kuntouttavasta toiminnasta lähimmän marttapiirisi toiminnanjohtajalta. Marttapiirit löytyvät www.martat.fi/marttapiirit.

Yhteistyö

Osa piireistä tarjoaa kuntouttavaa toimintaa itsenäisesti ja osa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.