Lapsiperheet

Martat tarjoavat käytännönläheisellä otteella lapsiperheiden arkeen ratkaisuja, tietoa ja taitoja. Marttojen lapsiperheille suunnatun kotitalousneuvonnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa lapsiperheiden arkea ja hyvinvointia. Arjen hallinta, arjen rytmitys, ruoanvalmistus, ravitsemus, kodinhoito, sekä ympäristö- ja talousasiat ovat neuvonnassa keskeisiä.

Marttapiirit tarjoavat lapsiperheille kursseja, luentoja ja yksilöneuvontaa kotikäynneillä.


Toiminnan kohderyhmä ja tavoite

Marttojen lapsiperhetoiminnan kohderyhmänä ovat perheet, joissa on 1,5–12-vuotiaita lapsia. Toiminnan avulla etsitään ja löydetään perheen omia voimavaroja arjen pyörittämiseen. Toiminnan tavoitteena on opetella hyviä toimintatapoja niin ryhmässä yhdessä muiden kanssa kuin perheen omassa kotiympäristössä. Perheiden arjen hallinnan taidot lisääntyvät ja hyvinvointi vahvistuu itse opittujen taitojen kautta.

Mitä tarjoamme?

Tarjoamme muun muassa seuraavaa toimintaa lapsiperheille:

 • Arjen hallinnan luennot, joissa saadaan tietoa arjen rutiineista ja viisaista valinnoista lapsiperheissä. Aiheina ovat esimerkiksi koko perheen ruoanvalmistus, kodin siivous, pyykinpesu tai perheen arkirytmi. Opetus tapahtuu keskustellen ja toiminnallisesti.
 • Lapsiperheiden ruokakurssit, joissa opetellaan tekemään ruokaa yhdessä koko perheelle. Keskustellaan itse tekemisen eduista, hyvistä ruokavalinnoista ja perheen arkirytmistä. Kursseja voi järjestää yksittäin tai sarjoina.
 • Kokataan yhdessä -kurssit, joissa vanhemmat ja lapset tekevät yhdessä ruokaa. Ruoanlaitto tarjoaa eri-ikäisille luontevan tilaisuuden tutustua toisiinsa ja oppia toisilta sekä kokea myönteistä vuorovaikutusta ja yhdessäoloa. Itse tehtyä ruokaa oppii arvostamaan uudella tavalla ja lasten innostus kodin töihin kasvaa. Kurssien teemat vaihtelevat, mutta joka kerta tehdään ateriakokonaisuus ja leivotaan.
 • Neuvonnalliset kotikäynnit ovat kohdennettua henkilökohtaista neuvontaa perheen kotiin. Yhden kotikäynnin kesto on noin 3 tuntia. Käyntien sisältönä on aina kotitalousneuvonta ja yhdessä tekeminen (käytännön ruoanvalmistus, terveellinen ja edullinen ruoka, kodin raha-asiat, siivous ja vaatehuolto, arkirytmi, kaupassa käyminen yhdessä). Koko perhe pääsee osallistumaan iän ja kykyjen mukaan. Käyntejä voidaan toteuttaa yksittäin tai sarjoina.
 • Alakouluikäisten lasten Junnukokki-kurssit, joissa kokataan ja leivotaan sekä tutustutaan kotitöihin. Kurssi on 3–5 kerran pituinen. Junnukokki-toiminta vahvistaa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhdessä tekemistä, vuorovaikutusta ja sosiaalista vastuuta ja vähentää lasten yksinoloa. Pikkukokkitoiminnalla vaikutetaan lasten ja nuorten terveellisiin ruokailu- ja välipalatottumuksiin. Kurssit tarjoavat turvallista ja mukavaa yhdessä tekemistä koulujen loma-aikoina.
 • Eräät marttapiirit toteuttavat iltapäiväkerhotoimintaa

Toiminnassa käsitellään muun muassa seuraavia sisältöjä:

 • Ruoka, ravitsemus ja ruoanvalmistus: ruokarytmi, terveellinen ravitsemus (mm. sokerit, rasvat), lapsiperheen ruokailun erityispiirteet, erityisruokavaliot, hintatietoisuus, keittiöhygienia, edullinen ruoka, yhdessä ruokaileminen.
 • Arkirytmi ja arjen aikataulut lapsiperheessä.
 • Kodinhoito: siivouksen ja pyykinpesun tottumukset, siivous- ja pyykkiaineet, -välineet ja -menetelmät eri materiaaleilla, pinnoilla ja tiloissa, kodinkoneet, hoito-ohjeet ja käyttöohjeet.
 • Talousasiat: oman talouden hallinta, omien raha-asioiden budjetointi, ohjeet, seuranta, säästövinkit.

Kurssikerran ja kotikäynnin kesto on noin 3 tuntia, luennon kesto on 1–2 tuntia. Lapsiperheille suunnatut kurssit ja kotikäynnit voidaan järjestää yksittäisinä tai kurssi- tai kotikäyntisarjoina. Sisältöjä on mahdollisuus räätälöidä aina tarpeen ja asiakkaan toiveiden mukaan.

Kiitos hyvästä kurssista! Asianosaava ja kannustava ohjaaja ja käytännönläheiset neuvot olivat kurssin parasta antia!

Hyöty asiakkaalle

Marttojen avulla asiakkaiden:

 • arjen hallinnan taidot kohenevat
 • rohkeus ja luottamus omaan osaamiseen lisääntyy
 • itseluottamus vanhemmuudessa kasvaa
 • vertaistukiverkosto karttuu

Kuka kouluttaa?

Toimintaa ohjaavat Marttojen kotitalousalan asiantuntijat. Kotitalousasiantuntija neuvoo, ohjaa ja kannustaa. Asiantuntijan roolina on antaa ohjauksellista kotitalousneuvontaa, johon asiakkaat itse osallistuvat aktiivisesti. Kotitaloustöitä ei tehdä asiakkaan puolesta, vaan yhdessä oppien.

Kurssi ylitti odotukset! Oli mukava, kun ruokia tehtiin ja maisteltiin myös itse. Yllätyin positiivisesti siitä, että sain paljon materiaalia myös mukaan.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja marttapiirien toiminnanjohtajilta. Marttapiirit löytyvät www.martat.fi/marttapiirit.

Yhteistyö

Marttapiirit eri puolilla Suomea tekevät laajaa yhteistyötä mm. neuvoloiden ja seurakuntien kanssa. Lisäksi aktiivisia yhteistyökumppaneita ovat mm. kuntien sosiaalitoimi (lastensuojelu, perhetyö, perhekerhot, erilaiset perhekeskustoimijat) ja muut lapsiperheiden kanssa työskentelevät järjestöt.