EEVI- Hyviä eväitä senioreille

Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävä ja heidän kotona asumistaan edistävä ravitsemus- ja kotitalousneuvonta, ryhmätoiminta sekä yksilönohjaus Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

Toiminnan kohderyhmät

  • Yli 65- vuotiaat, erityisesti elämänmuutoksen äskettäin kokeneet ikäihmiset kuten vasta eläköityneet, leskeksi jääneet tai muistisairauden itse tai parisuhteessa kohdanneet.
  • Vapaaehtoistoimintaan mukaan haluavat henkilöt
  • Ikäihmisten kanssa toimiva hankkeen yhteistyötahojen henkilöstö sekä kohderyhmän omaiset ja läheiset

Hankkeen sisältö

Ryhmätoiminta ja yksilönohjaus

Ruoanvalmistustaidot ja ikäihmisten ravitsemus

Järjestetään keskimäärin 3-4 kokoontumiskerran ruoanvalmistuskursseja, joissa käydään läpi terveellisen ja iän huomioon ottavan ruokavalion perusteita.

Viihtyisä koti ja kodin taloustaitoja

Ryhmätoimintana järjestetään ikäihmisille suunnattuja kolmen kokoontumiskerran kurssisarjoja, joiden aikana käsitellään kodinhoitoon, pyykin huoltoon, kodin turvallisuuden parantamiseen sekä ruokatalouden, että oman talouden suunnitteluun liittyviä asioita. Vastaavia aihepiirejä voidaan käydä läpi kolmen tapaamiskerran aikana myös yksilöohjauksena.

Virkeyttä luonnosta, puutarhasta ja paikalliskultturista

Toteutetaan ryhmätoimintaa ja tutustumiskäyntejä, joiden teemana on luonto ja paikalliskulttuuri.

Jalkautuminen matalan kynnyksen kokoontumispaikkoihin

Hankkeen henkilöstö osallistuu matalan kynnyksen kokoontumispaikoissa, ikäihmisten palvelujen järjestämispaioissa, toreilla, kirjastoissa sekä muissa vastaavissa jukisissa tiloissa järjestettäviin ikäihmisiä kokoaviin tapahtumiin, joissa voidaan kertoa ikäihmisten ravitsemukseen liittyvistä haasteista.

Seminaari ja keskustelutilaisuudet

Yhteistyössä paikallisten yhteistyötahojen kanssa järjestetään seminaari ja keskustelutilaisuuksia, joissa tuodaan esille ikäihmisten ravitsemukseen liittyviä näkökulmia ja arjen sujumista helpottavia asioita

Vapaaehtoiset mukana toiminnassa

Vapaaehtoiset ovat apuna ryhmätoiminnassa sekä virikkeellisen yhdessä tekemisen järjestämisessä.

____________________________

Lisätietoa hankkeesta

Pohjois-Savo: Henna Jalkanen, ravitsemusasiantuntija, henna.jalkanen@martat.fi, puh. 050 339 4261

Etelä-Savo: Satu Räsänen, kotitalousasiantuntija, satu.rasanen@martat.fi, puh. 050 339 4258

Hanke tehdään yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry:n kanssa.

Toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

_________________________________________________________________