Hankkeet ja yhteistyö

Toteutamme kohdennettua neuvontaa erilaisille ryhmille esimerkiksi hankkeiden ja yhteistyön kautta.

Hyviä eväitä seniorille       

Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävä, ruokailoa lisäävä ja heidän kotona asumistaan edistävä ravitsemus- ja kotitalousneuvontatoiminta Etelä- ja Pohjois-Savossa. Pidämme luentoja, järjestämme käytännön ruokakursseja ja jalkaudumme matalan kynnyksen tapaamispaikkoihin keskustelemaan kohderyhmän kanssa hyvää tekevästä ruuasta. Lisätietoa toiminnasta löydät tämän linkin takaa.

Arki sujuvaksi- toiminta

  • Savon Martat ry on mukana Arki sujuvaksi -toiminnassa, jonka tavoitteena on vahvistaa rikosseuraamusasiakkaiden arjen sujumista. Kotitalousneuvonnan kurssien muodossa käymme läpi ruoanvalmistusta, kodinhoitoa ja raha-asioita. Kursseilla tuetaan sosiaalisten suhteiden kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä luodaan arkeen liittyviä onnistumisen kokemuksia. Lisää Arki sujuvaksi -toiminnasta.

Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja luentoja ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona. Lisää Lapsiperheiden arjen tukemisesta.

Ässäkokki

S-ryhmän ja Marttaliiton vuonna 2017 käynnistämillä Ässäkokki-kursseilla kantavana ajatuksena ovat iloinen yhdessä tekeminen, arjen ruokataidot, fiksu kuluttaminen ja satokausiajattelu. Lisää Ässäkokki -kursseista.

VILPPU- Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten tukena

Vilppu vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Toiminnalla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä. Lisää VILPPU-toiminnasta.

_____________________________________________________________________