| |

Hävikistä apua USAssa

Yhdysvalloissa ruokaturvattomuutta paikataan lahjoituksin ja samalla vähennetään ruokahävikkiä.

Ruokaturvalla tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa hänen tarpeitaan ja mieltymyksiään. Ruokaturvattomuus on tilanne, jossa henkilöllä ei ole mahdollisuutta vastaavasti ruokkia itseään tai läheisiään. Ruokaturvattomuutta on monessa korkean elintason maassa, myös Suomessa. Kun rahat eivät riitä ruokaan, aiheuttaa se ihmiselle stressiä, huolta ja häpeää. Suomessa ruokaturvattomuutta on kuitenkin tutkittu ja tilastoitu vähän.

Yhdysvalloissa 38 miljoonaa ihmistä kokee ruokaturvattomuutta. Asukaslukuun suhteutettuna se on noin 12 % asukkaista. Tutustuin Atlantassa, eteläisessä osavaltiossa Georgiassa, toimivaan ruoka-aputerminaalin (Atlanta Community Food Bank) toimintaan osana kansainvälistä kotitalousalan kongressia (IFHE World Congress). Tutustuessani tiloihin ja nähdessäni jättimäiset varastot lahjoitusruokaa sekä tehdessäni muutaman tunnin vapaaehtoistyötä valtavassa hallissa, löivät ruokaturvattomuuden mittasuhteet vasten kasvojani.

Ruokaturvattomuuden arvioidaan Georgiassa koskettavan 715 000 henkilöä eli 11 % asukkaista. Vapaaehtoistehtäväni oli tutkia lahjoitettujen ruokapakkausten ehjyys sekä päivämäärätieto. Lahjoitetuista tuotteista paljon heitettiin päiväysten takia kaatopaikalle. Tuotteissa oli runsaasti sellaisia, joiden ravitsemuksellinen arvo oli vähäinen tai heikko, kuten valmiiksi keitettyjä nuudeleita ja useita erilaisia välipalatuotteita, kuten pullotettua vettä, virvoitusjuomia sekä proteiinipatukoita ja -keksejä.

Yhdysvalloissa, kuten Euroopan unionissa, on tavoitteena puolittaa ruokahävikin määrä vuoteen 2030. Ruokahävikin arvioiminen ei ole helppoa, ja Yhdysvaltain viranomaiset tarjoavat kahta erilaista lukua, joiden takaa paljastuu monenlaista kerättyä ja arvioitua tietoa. Koska jätteiden lajittelu ja sitä kautta biojätteen erittely ei ole maassa yleistä, on heillä tavoitteena biopohjaisen jätteen vähentyminen kaatopaikoilta.

Ruoka-apu on Yhdysvalloissa osa ruokahävikin vähentämistä, mutta ruokaturvattomuuden laajuuden takia ruoka-apua ei pyöritetä pelkillä lahjoitustuotteilla. Yhteiskunnan tukiverkot ovat reikäiset, ja niitä paikataan lahjoituksin. Ruoka-avun tavoitteena on jakaa ravitsemuksellisesti kestävää apua, joten lahjoitusvaroilla hankitaan erityisesti kasviksia ja täysjyvätuotteita ja tarvittaessa neuvotaan niiden käytössä.

Suhtaudun Suomessa ruoka-avun jakamiseen ristiriitaisesti, sillä tilanteen hyvinvointivaltiossa pitäisi olla sellainen, ettei kenenkään tarvitsisi hakea ruoka-apua. Toisaalta tilanteen pitäisi olla myös se, ettei kaupasta tai ravintoloista tulisi juurikaan hävikkiä. Tämä utopia ehkä ratkaistaan tulevaisuudessa, mutta nyt inflaation iskiessä ruoka-apu on tarpeen monissa perheissä ja pienemmissä talouksissa.

Kiinnostuitko ruokahävikistä ja siihen liittyvistä vinkeistä Yhdysvalloissa? Tutustu: https://www.epa.gov/recycle/preventing-wasted-food-home
Entä kiinnostaako ruoka-apu ja Atlanta Community Food Bank? Lue lisää: https://www.acfb.org/

Marttaliiton asiantuntijat esittelivät Suomessa tehtävää kotitalousneuvontaa sekä kansainvälistä toimintaa IFHE:n maailman kongressissa 6.-10.9.2022.
Viikolla 37 vietetään Hävikkiviikkoa. Marttaliitto on mukana Hävikkifoorumissa, joka rahoittaa MMM.