| |

Neuvonnalla muutosta arkeen

Valistus, neuvonta, ohjaus – opastus, kasvatus, koulutus – tiedotus, viestintä, markkinointi. Kaikki nämä ovat keinoja tiedon lisäämiseen ja käyttäytymisen jonkinlaiseen muutokseen. 

Kuten Pohjois-Karjalan ravitsemusasiantuntijat Evy ja Ringa aikaisemmin ravitsemusviikolla kirjoittivat, marttajärjestö on neuvontajärjestö. Kun martat tekevät maailmasta parempaa arjen teolla, olemme valinneet teoiksi muun muassa kotien energian käytön vähentämisen ja perheiden ruokavaliomuutoksen kohti kasvisvoittoista ruokavaliota. Nämä valinnat on tehty pohjautuen tutkittuun tietoon siitä, mikä on vaikuttavaa ja mahdollista suomalaisten arjessa. 

Meillä on Suomessa on Marthaförbundetin lisäksi sisarjärjestö, Maa- ja kotitalousnaiset, joiden organisaatio ja tavoitteet ovat pitkälti marttajärjestöä vastaavia. Toiminnan muodot ovat erilaisia mutta ilokseni teemme yhteistyötä monessa hankkeessa, kuten ruokahävikin vähentämisen parissa. Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvään neuvontaa tekee myös moni muu järjestö, joiden kohderyhmänä ovat esimerkiksi sairastuneet tai heidän läheisensä. Moni potilasjärjestö tekee myös aktiivista ennaltaehkäisevää neuvontaa. Järjestökentällä yhteistyössä on voimaa! 

Marttajärjestössä syvällisempää ruoka- ja ravitsemusosaamista on Marttaliitossa, valtakunnallisessa piiriverkostossa sekä osalla 41 000:stä martasta. Palkattuja ravitsemustieteilijöitä on tällä hetkellä neljä: kaksi liitossa ja kaksi Pohjois-Karjalan Martoissa. Ravitsemusosaamisen jakaminen mm. sisäisissä koulutuksissa sekä piirien asiantuntijoille että erilaisia kanavia pitkin ruoasta kiinnostuneille martoille on meidän koulutettujen ravitsemustieteilijöiden tehtävä. Emme pidä osaamistamme vakan alla, ja osallistumme myös julkiseen keskusteluun aktiivisesti. 

Työnkuvamme kuuluu erilainen vaikuttaminen, kuten työryhmätyöskentely, lausuntojen pohtiminen ja kirjoittaminen, neuvontakanavien kehittäminen, lehtijuttujen kirjoittaminen, haastatteluiden antaminen sekä marttojen kursseille tarkoitetun aineiston suunnittelu ja toteuttaminen. Neuvontaa on tehtävä siellä, missä martat ja muutkin ovat valmiita ottamaan sitä vastaan: somessa, kurssilla, lehden palstalla tai tapahtumissa. 

Miksi neuvontaa tarvitaan? Jotta jokaisella on mahdollisuus tehdä arjessaan punnittuja valintoja, harjoitella uusia taitoja ja jakaa omia vinkkejään. Meille martoille valtakunnallinen Ravitsemusviikko on oiva hetki muistuttaa, kuinka tärkeää on tuoda tieteellistä tutkimusta jokaisen arkeen monikanavaisesti. Kohtaamalla ihmisiä heidän arjen kiireiden keskellä tarjoamalla uutta tietoa tai hyväksi koettuja taitoja, joilla voi helpottaa arkeaan ja tehdä samalla hyvää itselleen ja ympäristölle.  

Ps. Kurkkaathan meidän ravitsemusaiheisia sivuja martat.fi:ssä – mitä toivot sinne lisää?