| |

Ilmastoteot helpommiksi

EU-komissio julkaisi keskiviikkona 14.7. odotetun ilmastopakettinsa, joka sisältää komission ehdotukset Euroopan unionin ilmastotoimiksi. Niin sanottu ilmastopaketti on yhtäältä yksi askel välttämättömään suuntaan, sillä ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire. Toisaalta on selvää, että EU:n päästövähennystavoitteet ja ilmastopaketissa esitetyt toimet eivät vielä riitä maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen alle 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen pidetään tärkeänä rajapyykkinä pyrittäessä välttämään ilmastonmuutoksen vakavimpia vaikutuksia.

Ilmastopaketista käydyssä keskustelussa on noussut esille pohdinta ilmastotoimien oikeudenmukaisuudesta ja ilmastotoimien vaikutuksista suomalaisten arkeen. Tosi asiassa koko kysymyksen asettelu on vääristynyt: oleellista on se, että näillä ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla pyritään varmistamaan, että edes jollain tavalla tutulta tuntuva arki olisi myös jatkossa mahdollinen. Ja hyvä uutinen on se, että ilmastopaketti itse asiassa tekee vähähiilisistä teoista ja valinnoista meille nykyistä helpompia. Vaikuttavat ilmastoteot on mahdollista sovittaa yhteen hyvän arjen kanssa. Sen sijaan hyvä arki olisi huomattavasti hankalampaa, jos omalle kotikaupungille kävisi kuten hetkessä palaneelle Lyttonin kylälle Kanadassa.

On tietysti jo pitkään ollut selvää, että kaikkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei enää pystytä ehkäisemään, ja tämä kesä on antanut jälleen esimakua siitä, millaisiin olosuhteisiin maapallon keskilämpötilan nousu johtaa. Näin ollen meidän on pakko myös varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja varmistaa, että pystymme mahdollisimman hyvin sopeutumaan vaikutuksiin. Mutta varautuminen ja sopeutuminen lämpenemisen vaikutuksiin on luonnollisesti sitä helpompaa, mitä tehokkaammin pystymme ilmastopäästöjä vähentämään ja mitä vähemmän maapallon keskilämpötila nousee.