| |

Aidosti vihreää vai viherpesua?

Osaatko arvioida, milloin tuotteen tai palvelun yhteydessä esitetyt ympäristöväitteet ovat viherpesua ja milloin ne kertovat aidosti ympäristöystävällisyydestä? Marttaliiton, Kuluttajaliiton ja Ympäristömerkintä Suomen maaliskuussa 2022 julkaisemaan kyselytutkimukseen vastanneista jopa 81 prosenttia sanoo, että yritysten esittämien ympäristöväitteiden perusteella on vaikeaa arvioida, mikä tuote tai palvelu on aidosti ympäristön kannalta kestävä.

Luottamus virallisiin ympäristömerkkeihin (esimerkiksi pohjoismainen ympäristömerkki ja EU-ympäristömerkki) on huomattavasti suurempaa kuin yritysten itsensä kehittämiin ympäristömerkkeihin. 65 prosenttia vastanneista kertoi, että ei luota yritysten itse kehittämiin ympäristömerkkeihin.

Aiemmissa tutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella kuluttajan onkin hyvä olla tarkkana yritysten esittämien ympäristöväittämien suhteen: valitettavan usein väitteiden taustalla olevaa tietoa ei ole saatavilla avoimesti ja luotettavasti, ja toisinaan tiedot tai väitteet ovat jopa harhaanjohtavia.

Miten kuluttaja voisi välttää haksahtamasta viherpesuun tai epäluotettaviin viherväittämiin?

Muista nämä:

 • Kuluta kohtuullisesti ja vain tarpeellista. Pidennä tuotteiden käyttöikää korjaamalla ja huoltamalla.
 • Opettele tunnistamaan perusteettomat ympäristöväitteet eli viherpesu tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Viherpesua voi olla esimerkiksi:
  • ympäristöväite ei kerro tuotteen tai palvelun merkittävistä ympäristövaikutuksista (väite koskee esimerkiksi vain pakkausta)
  • ympäristöväite on liian yleinen ja sloganinomainen, eikä sitä perustella (esim. eco-friendly)
  • ympäristöväitteen tueksi ei löydy luotettavaa tietoa
  • ei esitetä varsinaisia ympäristöväitteitä, vaan luodaan ”ympäristöystävällinen mielikuva” esimerkiksi väreillä tai materiaalivalinnoilla ilman että ne olisivat tavallista ympäristöystävällisempiä
  • ympäristöväite ei kerro tuotteen tai palvelun ominaisuuksista vaan on luonteeltaan lupaus jostain tulevaisuuden teosta
 • Jos ympäristöväitteen perusteluita ei ole saatavilla tai ne ovat epäselviä, ota yhteyttä yritykseen ja pyydä lisätietoja.
 • Suosi virallisilla ympäristömerkeillä, kuten Joutsenmerkillä tai EU-ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita, sillä näiden ympäristömerkkien käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen asettamien kriteerien täyttämistä.

Lisätietoa kyselytutkimuksen tuloksista osoitteessa www.viherpesuviisari.fi.

Kuuntele viherpesusta pohdintoja Kestävästi arjessa -podcastissa! (lisätty 4.5.2022)