Martat on Suomen pisimpään yhtäjaksoisesti kehitysyhteistyötä tehnyt naisjärjestö. Yhteistyön suunnittelu käynnistyi 1970-luvulla ja ensimmäinen hanke Keniassa vuonna 1980.

Nykyisin tuemme etiopialaista vammaisjärjestö EWDNA:a sen puolustaessa vammaisten naisten oikeuksia. Järjestämme myös kotitaloustyöpajoja vammaisille naisille Addis Abeban ja Adaman alueilla. Suomalaisena asiantuntijaorganisaationa mukana on Kynnys ry.

Yhdessä Väestöliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa vaikutamme Malawin maaseudulla tyttöjen koulunkäynnin lisääntymiseksi ja seksuaalisen ja muun sukupuolittuneen väkivallan ennalta ehkäisemiseksi. Maaseudun naisryhmät saavat yhteistyön kautta koulutusta ja starttirahaa omiin elinkeinoihinsa. Näin tytöt voidaan pitää koulussa. Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön.

Katso lyhyt video kehitysyhteistyöstämme ja kokeile malawilaista mangokanaa:

Etiopia

Yhteistyömme Etiopiassa jatkuu vuosina 2019-2021. Marraskuussa 2016 aloitimme ensimmäiset kotitaloustyöpajat Etiopian vammaisten naisten järjestön EWDNAn ja suomalaisen Kynnyksen kanssa. Työpajalaiset liikunta-, näkö- ja kuulovammaiset naiset oppivat käytännön ruuanvalmistusta ja saivat uutta tietoa ravitsemuksesta ja hygieniasta. EWDNA järjestö tarjoaa jurudista ja sosiaalista apua ja koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia eri tavoin vammaisille naisille.

Malawi

Martat ovat edistävät Malawin maaseudulla tyttöjen koulunkäyntiä ja seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia. Tuemme erityisesti koululaisten äitejä heidän omien ansioidensa lisäämisessä. Teemme työtä yhdessä kahden suomalaisen järjestön, Väestöliiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.

Tue työtämme – lahjoita!

Marttojen kautta tuki menee perille valvotusti paikallisille järjestöille, jotka toimivat ruohonjuuritasolla naisten ja tyttöjen elämän parantamiseksi. Tule mukaan tukemaan toimintaamme. Pyydä omasta piiristäsi kansainvälisen marttaillan järjestämiseen mukaan myös vapaaehtoista kansainvälistä marttaa esittelemään työtämme Afrikassa.

Keräystili:
Danske Bank FI15 8000 1570 4855 90 /Marttojen kehitysyhteistyö, viite 2066

Lisätiedot:
Marttaliiton kehittämispäällikkö Terhi Lindqvist, terhi.lindqvist (at) martat.fi, p. 050 516 9412.

Keräyslupa:
Poliisihallitus keräyslupa RA/2020/857. Lupa on myönnetty Marttaliitto ry:lle 15.7.2020 ja se on voimassa 1.8.2020 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tutustu Marttojen kehitysyhteistyön menneisiin vuosikymmeniin Emäntälehden ja Martat-lehden artikkelikokoelmien 1980-2016 kautta

Kehitysyhteistyöartikkelit Kenia 1980-1991

Kehitysyhteistyöartikkelit Sambia 1990-2000

Kehitysyhteistyöartikkelit Zimbabwe 1991.1998

Kehitysyhteistyöartikkelit Burkina Faso 2000-2011

Kehitysyhteistyöartikkelit Kamerun 2011-2016

Kehitysyhteistyöartikkelit Swazimaa 2014-2016