Somalimaalainen tyttö työskentelee kannettavalla tietokoneellaTaloudellisia ja ravitsemistaitoja turvakotien asiakkaille ja vammaisten lasten perheille Somaliassa

Marttaliitto käynnisti vuoden 2023 alussa nelivuotisen hankkeen Somalimaassa. Hankkeessa vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien naisten ravitsemistaitoja ja taloudellista asemaa yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Somalimaassa toimitaan yhteistyössä Barvaaqo Voluntary Organizationin, Women Action Advocacy and Progress Organizationin ja Somaliland Finnish Associationin kanssa. Helsingin ja Hargeisan yliopistojen ravitsemustieteen asiantuntijat tukevat osaamisellaan koulutusten järjestämistä.

Somalimaan hankkeessa yhdistyvät martoille ominaisesti ravitsemukseen liittyvä teoria ja käytännön ruuanvalmistus. Uusia taitoja oppimalla tyttöjen ja naisten osaaminen ja itsetunto karttuvat.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa hanketta marttojen keräämän omarahoituksen lisäksi.