| |

Kukkia pihaan omaksi ja pölyttäjien iloksi

Rauhallisella omakotialueella Hämeenlinnan länsipuolella oleva omakotitalon piha erottuu ympäristöstään runsaan kasvillisuutensa myötä.

Pihaa on rakennettu pikkuhiljaa ja kasveja on istutettu lisää, kun niitä on voitu jakaa tai saatu tuttavilta. Samalla on voitu ihan rauhassa katsoa mitkä kasvit pihassa missäkin kohdassa viihtyvät ja osuvat oikeille kasvupaikoilleen, ja mille kasveille on puolestaan etsittävä uudet paremmin niiden vaatimuksiin sopivat kasvupaikat. Pihasuunnitelma etenee siis kasvien ehdoilla. Pihassa ei ole tehty suuria maanmuokkaus- tai kasvualustanvaihtotöitä.

Pihan haasteena on koko ajan ollut maaperästä ja auringon paahteesta aiheutuva kuivuus ja paikoin melko vähäinen kasvualustakerros. Tässä vaiheessa paras tapa vahvistaa vettä ja ravinteita pidättävää kasvualustakerrosta on lisätä maahan kompostia tai säkkimultaa katteena pari kertaa kesän aikana kohdentaen sen erityisesti rehevämpää kasvualustaa kaipaaville kasveille.

Kasvien inventoinnin yhteydessä totesimme, että pihassa on paljon keskikesällä kukkivia kasveja mutta hyvin vähän varhain keväällä tai syksyllä kukkivia kasveja. Kukkivia kasveja kaivattiin siis lisää niin omaksi kuin pölyttäjienkin iloksi.

Syksyllä pihaan tullaan istuttamaan erityisesti varhain keväällä kukkivia sipulikukkia kuten lumikelloa, kirjokevättähteä ja krookuksia, jotka tarjoavat ravintoa pölyttäjille jo varhain.

Perennapenkkeihin lisätään mm.  kevätesikkoja, Kaukasian pitkäpalkoa, rentoakankaalia, ja vuohenjuurta ja syksyllä kukkivaa punatähkää ja maksaruohoja.

Pieneen metsään rajoittuvalta tontin reunalta löytyi myös oiva paikka pienelle lahopuutarhalle, joka liittää pihan hyvin ympäristöönsä ja lisää pihan monimuotoisuutta entisestään tarjoamalla piiloja ja lisääntymispaikkoja monille pihan ötököille. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että jätetään kaadettujen puiden kannot lahoamaan rauhassa tai asetellaan alueelle pätkä puunrunkoa ja jätetään se ötököiden käyttöön.

Arja Pehkonen
Kirjoittaja on Etelä-Hämeen Marttojen toiminnanjohtaja ja kotipuutarha-asiantuntija.


Marttaliiton Monimuotoinen kotipiha, Kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa-hanke (2021–2022) lisää tietoutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, sekä tarjoaa helppoja ratkaisuja ja kehittää konkreettisia malleja kotipihojen monimuotoisuuden lisäämiseen. www.martat.fi/kotipiha.