| |

Lucinan jalanjäljissä

Liittomme perustajajäsen ja aktiivinen naisasianainen Lucina Hagman näki aikanaan, miten erilliset tyttö- ja poikakoulut pitivät yllä yksipuolisia sukupuolirooleja ja tunnisti niiden kielteisen vaikutuksen tyttöjen koulutukseen. Hänen ansiostaan perustettiin Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, jossa tytöt ja pojat opiskelivat rinnakkain. 

Lucinan jalanjäljissä olemme edelleen rohkeita tienraivaajia. Sukupolvesta toiseen Marttojen neuvoilla on tehty arjesta entistä sujuvampaa. Se puolestaan on tukenut naisten mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Tasa-arvon parissa riittää edelleen työtä, ja meitä on iso joukko sitä tekemässä. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus nousevat Marttojen strategiasta. Voimme pienillä teoilla lähiyhteisössämme vaikuttaa niiden toteutumiseen yhteiskunnassamme. 

Suomen ratifioima Istanbulin sopimus kieltää kaiken naisiin kohdistuvan väkivallan: fyysisen, seksuaalisen ja henkisen väkivallan, vähättelyn, some-väkivallan ja vihapuheen. Väkivalta voi piillä yhteiskunnan rakenteissa ja estää naisia toteuttamasta täyttä potentiaaliaan. Rakenteellista väkivaltaa on esimerkiksi sukupuoleen perustuva palkkaepätasa-arvo tai naisten tarvitsemien palvelujen puute, huono saavutettavuus, kalleus tai esimerkiksi hoivapalvelujen huono laatu. 

Syrjinnän muodot ovat joskus räikeitä, joskus hiljaisia ja huomaamattomia. Yhteiskuntamme on vieläkin niitä täynnä. Marttojen on syytä nostaa niitä esille ja keskusteluun nykyistä enemmän. 

Tasa-arvotyön tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Se kuuluu marttailuun tänään ja jatkossa. Lucinan perintö velvoittaa. 

Sirpa Pietikäinen
Marttaliiton puheenjohtaja // sirpa.pietikainen@martat.fi