| |

Nyt korostuvat palautuminen ja paineensietokyky

Sata vuotta sitten elettiin modernismin vuosikymmentä, iloista ja vallatonta 1920-lukua. Ihmiset totuttelivat uudenlaiseen elämään ensimmäisen maailmansodan varjostamien vuosien jälkeen. 

Oma kaksikymmenlukumme on niin ikään laittanut meidät totuttelemaan uudenlaisiin olosuhteisiin. Tosin iloa tai vallattomuutta on maailman tilasta ollut vaikea löytää viime aikoina. 

Elämme isojen murrosten keskellä, mutta muutoksessakin perustarpeemme säilyvät; esimerkiksi ihmisen tarve toisen ihmisen seuraan pysyy. Martoissa jaamme lämpimiä hetkiä toistemme kanssa, samalla kun opimme arjen taitoja. Epävarmoina aikoina ja hankalissa olosuhteissa korostuu resilienssi, eli palautuminen ja paineenkestokyky. Jokainen voi vahvistaa omaa resilienssiään valmistautumalla ja varautumalla mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Meillä martoilla arjen osaajina on tässä iso rooli. Me neuvomme, mitä kuuluu kotivaraan, ja opetamme, kuinka kokataan ilmastoystävällistä ruokaa. Varautumisen hengessä jokaisen kannattaa pitää saatavillaan hieman käteistä rahaa ja huolehtia siitä, että kotona on veden ja elintarvikkeiden lisäksi riittävästi lääkkeitä, joita säännöllisesti käyttää. 

Olemme kuuliainen kansa, teemme mitä sanotaan. Se on viisasta, sillä äkilliset tai pidempikestoiset kriisit ovat mahdollisia esimerkiksi epidemioiden tai poikkeuksellisten sääolojen takia. Nyt lisähaasteenamme on energian säästäminen ja sähkökatkoihin varautuminen. 

Huolenpito lähimmäisistä ja apua tarvitsevista kuuluu ihmisyyteen. Toimitaan, neuvotaan ja autetaan – luodaan jokainen osaltamme resilienssiä yhteisöömme ja yhteiskuntaamme. 

Kaikkea hyvää sinulle vuoteen 2023! 

Sirpa Pietikäinen
Marttaliiton puheenjohtaja // sirpa.pietikainen@martat.fi