Vilppu

VILPPU – Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena.


Vilppu-toiminnan päätavoitteita ovat

 1. Ikääntyneiden ja lapsiperheiden terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen
 2. Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat voimaannuttava ryhmätoiminta ikääntyneille, hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta lapsiperheille (aikuiset ja lapset) sekä Ystäväkahvilat ikääntyville. Vapaaehtoistoiminnan tukena toimivat Vilppu-hankkeen aikana kehitetyt koulutusmallit, oppaat, materiaalit ja etätoiminnan välineet. Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Piirien työntekijät tukevat ja johtavat oman alueensa vapaaehtoistoimijoita.

Vilppu-toiminnassa tarjotaan koulutusta ja tukea sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. Valtakunnallisina yhteistyökumppaneina toimivat Ikäinstituutti ja Pelastakaa Lapset ry, sekä vuodesta 2022 lähtien Vanhustyön keskusliitto. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa ja sillä tuetaan onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja siihen osallistuvien ja vapaaehtoisten voimaantumista.

Vilppu-vapaaehtoistoiminta 2023 lähtien

Vapaehtoistoiminnan muotoja on kolme: ryhmätoiminta ikääntyville ja ryhmätoiminta lapsiperheille sekä ystäväkahvilat ikääntyville. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ja ohjeistetaan tehtäviin. Vapaaehtoistoimintaan voivat hakea kaikki martat. Ystäväkahviloiden toteuttamiseen voivat osallistua myös muut vapaaehtoiset. Toimintaa järjestetään sekä kasvokkain, että etäyhteyksin.

Vuonna 2023 Vilppu-toimintaa järjestetään seuraavissa yhdeksässä piirissä. Lähes kaikissa toimintaan osallistuvissa piireissä järjestetään sekä ryhmätoimintaa että Ystäväkahvila-toimintaa.

 • Hämeen piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Etelä-Karjalan piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Kainuun piiri: ystäväkahvilat ikääntyville
 • Keski-Suomen piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Kymenlaakson piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Lapin piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Lounais-Suomen piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Pirkanmaan piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville
 • Savon piiri: ryhmätoiminta ikääntyville ja/tai lapsiperheille, ystäväkahvilat ikääntyville

Voit kysyä lisätietoja, tai ilmoittautua vapaaehtoiseksi, olemalla yhteydessä oman alueesi marttapiiriin. Piirien Vilppu-yhteyshenkilöt löydät tästä.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Ota yhteyttä omaan piiriisi ja kysy VILPPU-vapaaehtoistoiminnasta ja tulevista koulutuksista. Useimmat vapaaehtoistoiminnot toteutetaan pareina tai ryhmissä. Näin toimintaa on helpompi toteuttaa omalla lähialueellasi. Voit pyytää omasta tai lähiyhdistyksestä kaveria mukaan, mutta toimintaan on mahdollista osallistua, vaikka muita vapaaehtoisia ei omasta yhdistyksestä löytyisikään.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Vapaaehtoistyötä tekevät martat on vakuutettu

VILPPU-toiminnan tausta

Vilppu-toiminnalle on myönnetty STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta vuodesta 2022 alkaen.

Toiminta alkoi (2018-2021) Marttaliiton koordinoimasta STEA-rahoitteisesta hankkeesta. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitettiin vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot. Vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Käynnistettävillä toimintamuodoilla tuettiin ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennettiin yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjosi mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Vilppu -hanke oli alun perin kolmivuotinen, mutta sai jatkorahoituksen vuodelle 2021 jolloin kehitettiin erityisesti etätoiminnan malleja ja välineitä. Hankkeen päätyttyä olemme saaneet jatkaa hyväksi havaittua toimintaa marttapiirien ja Vilppu-vapaaehtoisten kanssa.

Raameja, rajoja ja huolenpitoa -opas

Vapaaehtoiminnan johtamisen opas on kirjoitettu osana Vilppu-hanketta.