Arki sujuvaksi

Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahan muuttaneille ja heidän perheilleen sekä rikosseuraamusasiakkaille vuosittain yli 800 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa osallistujien arjen hallinnan taitoja ja kohentaa sosiaalisia taitoja. Opettelemme pienryhmässä yhdessä ruoanvalmistusta, kodinhoitoa, raha-asioita ja hygieniaa. Otamme kaikessa toiminnassa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristöasiat. Kurssit tukevat sosiaalisten suhteiden kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja. Osallistujat saavat omaan arkeen liittyviä onnistumisen kokemuksia. Maahan muuttaneiden kursseilla opettelemme lisäksi arjen suomen kielen sanastoa.

Työn tuloksia ja vaikutuksia

Vuonna 2022 järjestimme yhteensä 896 kurssia, luentoa ja muuta tapahtumaa ympäri Suomen ja tavoitimme toiminnassa 2353 osallistujaa. Osallistumiskertoja oli 5144. Palautteiden mukaan osallistujat ovat oppineet kursseilla uusia taitoja ja saaneet vahvistusta arjen taitoihin. 96 % osallistujista suosittelee toimintaa muille.

Kurssikerrat olivat viikon kohokohta. Oli tosi jees, että ohjaaja haastoi meitä tekemään vähän erilaisia ruokia, tutustumaan uusiin raaka-aineisiin ja opiskelemaankin. Ohjaaja panosti tosi paljon meihin ja kurssiin. Tällaista lisää vankilaan muihinkin toimintoihin.

Arki sujuvaksi -toiminta palkittiin vuonna 2016 RAY:n Vaikuttavaa! -palkinnolla.  Palkinto myönnettiin tuloksellisesta ja vaikuttavasta järjestötyöstä. Vuonna 2014 Arki sujuvaksi -toiminta sai Kriminaalihuollon tukisäätiön palkinnon työstä rikosseuraamusasiakkaiden parissa.

Työtämme tukee STM Veikkauksen tuotoilla

Arki sujuvaksi toimintaa on järjestetty jo vuodesta 1997 lähtien. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja toimintoihin kohdistuvia avustuksia.