| |

Eläkeläisen budjetti ja elämän tarkoitus

Eläkkeelle jäävän elämäntapa voi vaatia säätöä, kun tulot yleensä pienenevät aikaisemmasta. Kannustan miettimään, miten voisi tinkiä välttämättömyyksistä, jotta jäisi varaa iloa tuottaviin asioihin. Toisaalta iloa voi saada pienin kustannuksin tai maksutta. Antakaahan kun selitän.

Eläkkeelle jääminen on iso muutos muutenkin kuin tulojen osalta. Oikeastaan erityisesti muutenkin. Yhtäkkiä on aikaa ja vapautta. Voi tehdä ihan mitä vain!

Työura on antanut merkityksen tunteen, roolin ja identiteetin. Moni on myös kuulunut kiinnostavaan ja innostavaan työyhteisöön. Eläkkeelle jäädessä pois jää yhteisö, työhön liittyvä identiteetti ja raami, jossa tekemisellä on merkitys.

Eläkeajan talouden suunnittelu kannattaa aloittaa omista toiveista ja haaveista

Elämän – ei pelkästään kalenterin – täyttämiseksi pitää löytää uusia merkityksellisiä asioita. Joillakin on haaveet valmiina ja uudet touhut jo melkein käynnissä läksiäisjuhlista kotiin palatessa. Toiset vielä miettivät, mikä nyt olisi mukavaa, innostavaa ja tärkeää, itselle ja ihmiskunnalle. Samalla voi miettiä sitäkin, onko jokin aikaisemmista harrastuksista tai muista puuhista käynyt ahtaaksi tai kuluneeksi, jolloin siitä voisi olla aika luopua ja tehdä tilaa paremmalle. (Näihin pohdintoihin työkaluja saat esimerkiksi vanheneminen.fi -sivustolta).

Sitten pitää vielä saada rahat riittämään. Tukea ja työkaluja on tarjolla, esimerkiksi Marttojen ja Takuusäätiön Rahat riittää -hankkeen ja Vanheneminen.fi-sivuston materiaalit. Näissäkin viisaat neuvot alkavat siitä, että mietitään omia toiveita.

Kun haaveet ja merkitykset on tunnistettu, voidaan tarttua budjettiin. Osa uusista asioista vaatii isoja kertaluontoisia taloudellisia järjestelyjä, kuten asunnon vaihto, remontti tai kakkoskoti. Tavoitteellinen säästäminen kannattaa (tai olisi pitänyt?) aloittaa ajoissa.  Isoista järjestelyistä voi myös vapautua varoja, esimerkiksi pienempään asuntoon muutettaessa.

Löytyikö haaveita pohdittaessa asioita, jotka ovat menettäneet merkityksensä tai pahimmassa tapauksessa muodostuneet rasitukseksi? Näitä karsimalla voi säästää esimerkiksi yhdistysten jäsenmaksuissa, lehtien tilausmaksuissa, harrastusten kuukausimaksuissa tai veneen huoltomaksuissa, tai jopa saada rahaa myymällä jotain turhaa, joka vie tilaa mielessä tai varastossa. Tämä on hiukan työlästä, mutta lopulta hyvin palkitsevaa. Ja onko mikään niin turhaa kuin rahan käyttö asioihin, joista ei pidä ja joita ei tarvitse?

Jotkut haaveet vaativat säännölliset kustannuksensa, esimerkiksi golf ja veneily. Toisia voi tehdä mahdollisuuksien mukaan, ilman kiinteitä sitoumuksia, esimerkiksi matkailu ja kulttuuri- tai urheilutapahtumissa käynti. Onpa ihan ilmaisiakin, esimerkiksi maailmankirjallisuuden klassikoihin perehtyminen tai vapaaehtoistyö.

Priorisointi tuo tasapainoa eläkeiän talouteen ja mahdollistaa myös mielekkään arjen

Merkitykselliset asiat eivät välttämättä ole harrastuksia tai tehtäviä, vaan voivat olla tavaroiden tai asioiden ominaisuuksia, esimerkiksi kaiken kulutuksen vastuullisuus tai kauneuden tavoittelu kaikessa. Budjettivaikutukset eivät ole selviä, mutta näistä ei pidä helposti luopua säästökohteita etsittäessä.

Perustarpeet pitää tietysti pystyä hoitamaan, siitä ei pääse merkityksiä miettimällä tai haaveita hiomalla. Maslowin tunnettu tarvehierarkia luokittelee erityyppiset tarpeet alkaen perustarpeista ja edeten kohti elämän tarkoitusta: pyramidin pohjalla ovat fysiologiset tarpeet, niiden jälkeen turvallisuuden tarpeet, seuraavaksi sosiaaliset tarpeet ja lopulta tunnustuksen tarve ja itsekehittämisen tarpeet. Alkuperäinen ajatus oli, että hierarkiassa edetään porras kerrallaan. Nälkäisenä ja viluisena ei tunnustuksen tarve ole kiireisin täytettävä. Kun alemmat tarpeet on tyydytetty, voidaan edetä ylemmäs hierarkiassa. Psykologiassa tarvehierarkiaa on myös paljon arvosteltu ja edelleen kehitetty.

Eläkebudjettia laadittaessa – ja elämässä yleensäkin –  pitäisin tärkeänä lohkaista tarvehierarkian täytekakusta siivuja niin, että kaikki kerrokset ovat mukana samanaikaisesti. Otetaan esimerkiksi ruoka, joka täyttää fysiologisen ravinnon tarpeen. Täytetty pakastin lisää myös turvallisuuden tunnetta. Yhteiset ateriat täyttävät sosiaalisuuden tarpeita. Harrastajakokki täyttää tunnustuksen tarpeitaan loihtiessaan aterioita ystäväpiirille. Ja itsekehittämisen tarpeet, maailmanparannus ja moraalinen kehittyminen sisältävät ruoan tuotannon vastuullisuuden ja vastuulliset valinnat kuluttajana.

Vastaavasti voidaan aloittaa huipulta, esimerkkinä itsensäkehittäminen jonkin urheilun alalla. Vaikka tavoitellaan ensisijaisesti omien taipumusten ja mahdollisuuksien toteuttamista, voidaan samalla saada tunnustusta, täyttää sosiaalisia tarpeita treeniporukassa ja kohenevan kunnon myötä täyttää myös turvallisuuden tarpeita ja fysiologisia tarpeita.

Tämä täytekakkumalli yhdistää sujuvasti perusvälttämättömyydet, omat haaveet ja elämän tarkoituksen. Palataan nyt budjettiin täytekakun kautta. Priorisointi on tärkeää – ensin luovutaan asioista, jotka eivät tuota iloa tai ole tarpeellisia, mikä se tarpeellisuuden kriteeri sitten onkin. Tähän ryhmän voi kuulua jäsenmaksuja tai vuositilauksia. Vasta sitten lähdetään juustohöylällä tai muuten keventämään mieluisiin asioihin liittyviä kuluja. Hienoista asioista, esimerkiksi matkoista tai konserteista, ei ehkä luovuta kokonaan, mutta niitä tehdään aikaisempaa harvemmin. Kaikkea ei ehkä kannata omistaa, vaan voi vuokrata, lainata tai käyttää palveluja, kun tarvitsee. Näin vältetään kiinteitä kuluja.

Pirkko Kasanen

Yhteiseen hyvään pyrkivä vastuullinen kuluttaja ostaa harvemmin mutta parempaa. Herkuttelija voisi nuukailla arkiruoassa, esimerkiksi Marttojen oivallisten ohjeiden avulla, ja budjetoida elämäänsä ajoittain kalliimpia juhla-aterioita. Kauneudenpalvoja etsiytyy maksutta kävelyillään kauniisiin paikkoihin, vierailee gallerioissa ja hankkii jotain tarvitessaan vain kaunista.

Pirkko Kasanen


Pirkko Kasanen on eläköitynyt energia- ja ympäristöalan konsulttitöistä. Hänen kirjansa Valmistaudu vapauteen – aloittelevan eläkeläisen työkirja julkaistaan tammikuussa 2021 (Otava).

Marttaliiton ja Takuusäätiön yhteinen Rahat riittää! -hanke pyrkii edistämään kotitalouksien talousosaamista. Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat 5-10 vuoden sisällä työelämästä eläkkeelle siirtyvät. Hankkeessa on tuotettu uusia neuvonnan materiaaleja ja menetelmiä sekä esimerkiksi Hallitse rahojasi -verkkovalmennus eläkkeelle varautumisen tueksi.

Maria Akatemia ry on valtakunnallinen kestävää hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Sukupolvi- ja senioritoiminta tarjoaa vuorovaikutuksessa yhteisöllisen alustan, jossa mahdollistuu ikääntyvien ja vanhempien ihmisten aktiivisesti osallistuvan roolin tutkiminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Pirkko ja Maria Akatemia ovat kehittäneet yhdessä valmennusta eläkkeelle jääville. Ensimmäinen valmennusohjelma on syyskuussa 2020.