| |

Hyvä arki kuuluu kaikille

Tulevaisuus ei vain tapahdu, se tehdään marttamaisesti yhdessä ja ilolla. Martat varautuvat tulevaan tunnistamalla sekä työhön että harrastamiseen vaikuttavat muutosilmiöt. Näitä ovat ilmastonmuutos, kaupungistuminen, syntyvyyden lasku, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan murros, yhteisöllisyyden muuttuminen ja väestön ikääntyminen. Yhteiskuntaa muokkaavat myös maahanmuutto ja monikulttuurisuuden kasvu. Teknologian ja digitalisaation lisääntyminen kaikessa asioinnissa koskettaa myös marttatoimintaa ja kotitalousneuvontaa. 

Marttojen uusi strategia Hyvä arki kuuluu kaikille 2020 käynnistää aikakauden, jossa otamme kantaa kestävän ja yhdenvertaisen arjen puolesta teoillamme. Marttajärjestö toimii elinvoimaisena koko Suomessa. Siirrämme arjen taitoja sukupolvelta toiselle ja edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta maassamme ja kansainvälisesti. 

Kestävät valinnat, kohtuullinen kuluttaminen ja käytännölliset ratkaisut ovat olleet toimintamme ytimessä 120 vuotta. Jatkossa kiinnitämme huomiota erityisesti varautumiseen häiriötilanteiden varalta. Osallistumme yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamiseen hankkimalla omavaraistalouden ja huoltovarmuuden taitoja. 

Tähän kaikkeen tarvitsemme marttayhteisön voimaa ja sitoutumista. Yhdessä rakennamme vuoteen 2045 mennessä Suomen, jossa asuminen on hiilineutraalia, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa toimivaa yhteiskuntaa ja jossa hyvä arki kuuluu kaikille. 

Vuosi työntekijänä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä opetusministeriössä antoi mahdollisuuden katsoa järjestöämme uusin silmin. Voimamme on siinä, että yhdessä vaikutamme kansalaisten arkeen. Olemme toiminnan ja tekojen marttoja, ja meillä on vastuu saamastamme marttaperinnöstä.  

Kiitos vielä kerran jokaiselle martalle unohtumattomasta 120-vuotisjuhlavuodesta, kaikista paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista. Nyt lähdemme kohti uutta vuosikymmentä ja marttailun uutta tulemista! 

P.S Marttoja tarvitaan – meihin luotetaan. Martat.fi-sivuilta haettiin viime vuonna tietoa 12 miljoonaa kertaa. Se on 32 % eli 3 miljoonaa kertaa enemmän kuin vuonna 2018. 

Marianne Heikkilä 

Marttaliiton pääsihteeri//marianne.heikkila@martat.fi