| |

Kestäviä arjen tekoja jo 120 vuotta

Roosa Halonen

Marttojen 120-vuotishistoriikkia (Jalovaara, Ville 2019: On suurempi koti – Martat 120 vuotta. Otava.) lukiessa käy selväksi, että martat ovat eläneet vahvasti kiinni ajassa ja reagoineet ripeästi yhteiskunnan muutoksiin. Vaikuttavaa yhteiskunnallista toimintaa erityisesti kotitalousneuvonnan muodossa ollaan sovitettu kulloisenkin ajan ja tarpeen raameihin.

Vaikka emme elä sodan jälkeistä pula-aikaa, kohtaavat meitä toisenlainen resurssipula sekä toisenlaiset haasteet. Ilmastonmuutos ei nimittäin jätä ketään kylmäksi. Jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset, yksi maapallo resursseineen ei riittäisi. Tarvitsisimme 3,6 maapalloa täyttääksemme materialistiset tarpeemme!

Kotitaloudet kiertotalouden edistäjinä

Kiertotalous (Circular Economy) on termi talousmallille, joka on noussut korvamaan ostamiseen ja kertakäyttökulttuuriin nojaavaa talousmallia. Kiertotaloudessa ajatuksena on, että tuote tai palvelu suunnitellaan ja käytetään siten, että uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö ja jätteiden synty minimoidaan ja optimoidaan. Materiaalit ja niiden arvo säilyvät tuotteessa koko sen elinkaaren ajan ja senkin jälkeen. Kiertotalous tuo mukanaan yrityksille uudenlaisia liiketoimintamalleja, sivuvirtoja teollisuudelle, säästöjä kunnille ja tavoitetilaa politiikalle. Meille kansalaisille kiertotalous on taito, jota me kaikki tulemme arjessamme tarvitsemaan.

Joku voi todeta termin olevan kulunut jo syntyessään, sillä olemmehan tehneet näitä kiertotaloustekoja ennenkin ja onhan ihminen uusiokäyttänyt materiaaleja koko olemassaolonsa ajan. Esimerkiksi biojätteiden lajittelu on kiertotaloutta. Ruokahävikistä/-tähteistä tulee kompostoinnin seurauksena multaa tai biokaasua. Kiertotaloustermein materiaaliin sidottu arvo siis jatkaa kiertoaan suljetusti.

Kotitalouksilla on myös monia muita keinoja edistää kiertotaloutta. On hyvä muistaa, että kuluttaminen on markkinavoimista suurin! Mikään innovaatio ei pysy kauppojen hyllyllä ilman kuluttajan päätöstä. Esimerkiksi kestävästi tuotettu ruoka säästää ja kierrättää arvokkaita luonnonvaroja. Yleisesti voidaan ajatella, että kestävä ruoka on jotain tai kaikkia näistä: läheltä, luomua, sesonkia.

Mitä tulee energiaan, lämmityksestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä on mahdollista vähentää helposti muuttamalla sähkösopimusta uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Matkustamisesta aiheutuvia säästöjä voi kasvattaa valitsemalla mahdollisimman vähäpäästöisen kulkutavan. Junalla matkustaminen tulee olemaan matkailun uusi trendi.

Kiertotalous ja kestävät valinnat pitävät sisällään myös syvemmän ajattelutapojen muutoksen. Esimerkiksi tulevaisuudessa ei puhuta enää jätteistä vaan materiaalivirroista.  Sen minkä ennen halusit omistaa, olisitko nyt valmis lainaamaan? Antaisitko lahjaksi läheiselle jotain aivan muuta, vaikkapa aikaa tai arkitaidon, esimerkiksi sukkien parsimisen pikakurssin? Entä tarvitsetko työkalua, jota käytät harvakseltaan vai voisiko siimaleikkuria, ruuvinväännintä tai jopa autoa vuokrata yhteiskäyttöpalvelusta? Tulisiko pienellä tuunauksella vaatteestani parempi vai menisitkö vaatevuokraamoon lainaamaan designpuseron ilman taakkaa tavarasta?

Kestävien päätösten tai tekojen ei tarvitse tuntua kompromissilta. Kierotaloustekojen toteuttaminen voi olla hauskaa ja kukin voi toteuttaa sitä omalla tavallaan. Tehdään yhdessä niukkuudesta nautinto!

Tekstin kirjoitti Marttaliiton kiertotaloussuunnitteija Roosa Halonen