Toimintakykyä ravinnosta -hanke 2022-2024

Keski-Suomen Marttojen Toimintakykyä ravinnosta -hankkeen tavoite on vahvistaa toimintakykyä
ja tukea arjenhallintaa kotitalousneuvonnan keinoin aivovammasta tai aivoverenkiertohäiriöstä
(AVH) kuntoutuville työikäisille ja yli 65-vuotiaille sekä heidän läheisilleen.

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa osallistujien elämänlaatuun lisäämällä henkistä ja fyysistä
hyvinvointia. Hankkeen toiminnalla vahvistetaan itsenäistä toimintakykyä, lisätään osallisuutta ja
oman elämän hallintaa ja tuodaan virkistystä arkeen osallistujien voimavarojen puitteissa.

Vuosittain 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön eli joka päivä sairastuu 68
henkilöä. Aivoverenkiertohäiriöihin menehtyy vuosittain Suomessa noin 4 500 henkilöä. AVH on
kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Aivovamman saa vuosittain arviolta 15 000 −20 000 suomalaista ja
sen jälkitilan oireita on vähintään 100 000 henkilöllä. Kun mukaan lasketaan vammautuneen
lähipiiri, aivovamma koskettaa noin puolta miljoonaa suomalaista.

Väestön ikääntymisen myötä aivoverenkiertohäiriöt tulevat lisääntymään entisestään, mutta
terveellisillä elämäntavoilla ja tietoisuudella sairauden oireista voi riskiä lieventää.

Hankkeen päätavoite on osallistujien itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen ja sitä kautta
elämänlaadun paraneminen. Osatavoitteita ovat mm. kotitaloustaitojen vahvistuminen ja
osallistujien motivoituminen terveellisempiin elintapoihin. Muita tavoitteita ovat osallistujien
osallisuuden vahvistaminen ja sosiaalisten kontaktien lisääntyminen, tietoisuuden lisääminen
aivovammoista ja aivoverenkiertohäiriöistä, sekä maakunnallisen järjestöyhteistyön kehittäminen.

Hankkeen toimintatapoina ovat mm. ryhmätoiminta ruuanlaiton parissa ja ruuanlaittoa ohjaavat
kotikäynnit. Lisäksi omaisille ja läheisille järjestetään kurssitoimintaa.

Toimintakykyä ravinnosta -hankkeeseen kuuluu:
– Ruokakurssisarja (koostuu kuudesta opetuskerrasta, 6-8 hlö/ryhmä)
– Kotikäyntejä, jos kurssille osallistuja on kiinnostunut
– Mitä nyt kuuluu -tapaaminen (2-6 kk:n kuluttua kurssisarjan päättymisestä)
– Ruokakurssi läheisille ja omaisille

Ruokakurssit ja Mitä nyt kuuluu -tapaaminen järjestetään Marttakeskuksen opetuskeittiöllä
Jyväskylässä, Yliopistonkatu 11.

Yhteyshenkilö: Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi tai 050 465 8933.