Tulorekisteriuudistus

Tulorekisteriuudistus vaikuttaa myös yhdistyksiin

Tulorekisteri on 1.1.2019 käyttöön tuleva monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot.
Tulorekisteri helpottaa työnantajien palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen. 1.1.2019 lähtien työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti yhteen paikkaan: tulorekisteriin. Vuoden 2018 osalta ilmoitukset annetaan vielä vanhalla tavalla vuosi-ilmoituksina.

Marttayhdistykset maksavat hyvin harvoin palkkoja tai palkkioita, mutta rekisteriin tulee ilmoittaa useita muitakin maksuja. Jos yhdistys maksaa päivärahoja tai ateria- tai kilometrikorvauksia, sen on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava, vaikka samalla ei maksettaisikaan rahapalkkaa. Myös vapaaehtoisille maksetut korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta. Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki maksetut korvaukset, euromääräistä alarajaa ei ole.

Mikäli yhdistys maksaa suoritukset palkka.fi -järjestelmän kautta, ilmoitukset voi asettaa menemään automaattisesti tulorekisteriin. Palkka.fi käyttäjien ei tarvitse hakea omaa tulorekisterin varmennepalvelun julkaisemaa varmennetta.

Lisätietoja tulorekisteristä löytyy verottajan sivuilta