| |

Maija Isaksson: Ilmastotunteista ja kestävistä valinnoista

Maija Isaksson

Ympäristö tuottaa meille tunteita laidasta laitaan. Yhtäältä luonto on suomalaisille ylpeyden aihe ja siellä liikkuminen nostaa mielialaa, kun neljän seinän sisällä asiat alkavat huolettaa. Toisaalta ilmastonmuutos taas aiheuttaa ahdistusta, kun olemme huolissamme luonnon tilasta tulevaisuudessa.

Korona on osaltaan vaikuttanut esimerkiksi kuluttamiseen. Lentäminen ja matkailu on vähentynyt radikaalisti. Tämä on lohdullista kuultavaa niille, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Lentäminen on toki vain yksi asia, joka kuormittaa ympäristöä. Korona on vaikuttanut myös ostoskäyttäytymiseen, kun ihmiset tilaavat tuotteita enemmän netin kautta kotiin tai noutopisteeseen toimitettuna, joskus hyvinkin kaukaa.

Ympäristöön liittyvää syyllisyyttä saattaa aiheuttaa esimerkiksi ruuan pois heittäminen, kertakäyttöastioiden käyttäminen, yksityisautoilu kaupungissa ja epäterveellisen ruuan syöminen. Nämä liittyvät usein lisäksi rahaan; toisella tavalla tekemällä voisi ehkä säästää luonnon lisäksi lompakkoa.

Myös sukupolvien välillä voi olla ristiriitoja siinä, miten ympäristöystävällisyys tai syyllisyys koetaan. Muutamia vuosikymmeniä sitten on voitu iloita teknologian kehityksestä tai öljyntuotannon hyödyistä. Tällöin ei ole ollut käytössä sitä kaikkea ympäristötietoutta, mitä nyt on. Toisaalta nuorempien sukupolvien pikamuodin kuluttaminen taas tänä päivänä tuottaa oman ympäristötuskansa kanssaeläjille. Olisi siis hyvä muistaa eri ikäluokkien lähtökohdat ja se, minkälaiseen aikaan ja paikkaan on sattunut syntymään.

Vaikka Suomi onkin hyvinvoiva ja tasa-arvoinen maa, niin myös Suomessa ihmiset ovat keskenään eriarvioisessa asemassa. Pienituloiset kuluttavat ja siten tuottavat ympäristöpäästöjä vähiten, koska heidän kulutusmahdollisuutensa ovat vähäiset. Siksi ympäristöasioiden vastuun taakkaa ei saa vierittää pienituloisten harteille.

Mikäli mieliala meinaa tämän synkeähkön tekstin vuoksi laskea, on hyvä muistaa, että ympäristöahdistus on merkki terveestä tilannearviosta ympäristön suhteen. Rahankäyttöön liittyvien ympäristövaikutusten ja tunteiden kanssa kukaan kuitenkaan ole yksin, sillä ne koskettavat meitä kaikkia. Niistä on myös tärkeää puhua, vaikkapa täällä.

Jokainen varmasti haluaa elää oman näköistään elämää. Kun voi tehdä itselleen sopivia valintoja, voi kokea myös merkityksellisyyttä. Tämä voi vähentää ahdistuksen tunnetta. Onkin yleistä, että ihmiset tekevät ympäristöasioissa osansa käytännön kulutusvalintojen kautta. Konkreettisten asioiden tekeminen antaa tunteen, että saa itse olla ratkaisijan roolissa. Jokainen voi tehdä jotain, ja tästä tuloksena syntynyt tunne voi olla ehkä jopa tärkeämpää kuin sen ympäristövaikutus kokonaiskuvassa.

Nyt on hyvä hetki katsoa ikkunasta ulos ja nauttia luonnon vihreydestä. Mikäli kuitenkin jäit kaipaamaan vinkkejä kestäviin valintoihin, voit saada niitä alla olevasta Vinkkejä kestävimpiin valintoihin -työkalusta.

Maija Isaksson
Kirjoittaja työskentelee projektisuunnittelijana Rahat riittää! -hankkeessa Takuusäätiössä.