Työpajanuoret

Kun nuori itsenäistyy, on tärkeää hallita arjen perustaidot. Nuorten arjen taitojen kurssitoimintaa on kehitetty Into ry:n ja alueellisten työpajojen kanssa syksystä 2015 alkaen. Vuosittain kurssisarjoja toteutetaan yhteistyössä lähes 30 työpajan kanssa eri puolilla Suomea.

Marttojen Arki sujuvaksi -työpajakurssit on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat työpajatoiminnan piirissä. Marttojen toiminta voi kohdentua eri statuksilla työpajatoimintaan osallistuville nuorille, kunhan toiminta ei ole osa lakisääteistä palvelua, eikä myöskään säännöllistä tai vakiintunutta toimintaa. Martat tuovat pajoille omaa kotitalouden ja arjen taitojen erityisosaamistaan, kohdennetusti juuri niille nuorille, joilla on erityistä tarvetta arjen taitojen kohentamiselle ja joille Marttojen toiminnan sisällöistä on eniten hyötyä.

Kursseilla valmistetaan yhdessä edullista kotiruokaa. Samalla keskustellaan hyvistä ruokavalinnoista ja itse tekemisen eduista, arkirytmistä, siivouksesta ja pyykkihuollosta. Kursseilla vahvistetaan nuorten taloudellista osaamista ja kuluttajataitoja. Kestävä kehitys ja ympäristöasiat huomioidaan toiminnassa arjen valinnoissa ja hyvissä toimintatavoissa. Arjen tiedot ja taidot kehittyvät, ja samalla sosiaaliset taidot vahvistuvat. Toimintaa ohjaavat marttapiirien koulutetut kotitalousasiantuntijat.

Kurssit toteutetaan kahdeksan tai neljän kurssikerran sarjoina pienryhmissä, joko pajalla tai marttapiirin tiloissa. Kurssisarjoilla on mahdollista suorittaa opintopisteitä.

Kiitos kannustuksesta, tuesta ja hyväksyväisyydestä! Oli kreisiä, että pystyin niin monena kertana istumaan ruokapöydässä muiden kanssa ja vielä syömäänkin jotain.

Nuorilta saatu palaute toiminnasta on ollut suurelta osin myönteistä. Palautteen mukaan 94 % (N=137, 2022) osallistujista koki, että toiminta oli laadukasta ja 86 % osallistujista kertoi oppineensa kursseilla uusia taitoja.

Kurssi oli ainakin itselle todella hyödyllinen, sillä olen elokuussa muuttamassa omaan asuntoon. Kurssin avulla ruoanlaitto ja kodinhoito tuntuivat mieluisilta ja aivan normaaleilta arkipäivän asioilta, sekä sain uutta tietoa mm. kierrätyksestä. Toivoisin tulevaisuudessakin Marttojen järjestävän näitä kursseja, sillä kurssilla opittavat taidot ovat tarpeellisia aivan kaiken ikäisille!