|

|

Marttaliitto mukana Suomi toimii -kampanjassa

Marttaliitto on mukana 17.4. julkaistussa valtioneuvoston Suomi toimii -kampanjassa. Kampanja tukee ihmisten luottamusta omaan elämänhallintaan, instituutioihin ja jokaiselle tärkeisiin yhteisöihin. Kampanjassa tuodaan esiin myös järjestöissä tehtäviä hyviä tekoja. Martat toimivat sen puolesta, että erilaisten perheiden arki sujuisi myös epävarman ja poikkeuksellisen tilanteen keskellä mahdollisimman hyvin. Marttaliitto nostaa tulevina viikkoina esiin kampanjan viestejä omilla viestintäkanavillaan ja sosiaalisessa mediassa aihetunnistein #suomitoimii ja #yhdessä.

Lasten ja lapsiperheiden henkisen kriisinkestävyyden tukeminen on nyt koko yhteiskunnan ja meidän järjestöjen asia. Korona-aikana päihteiden käytössä ja perheväkivallan tapausten määrissä on kasvua. Samaan aikaan lastensuojeluilmoitukset ovat vähentyneet, kun poikkeusoloissa tunnistaminen ei ole mahdollista. Heikoimmassa asemassa olevat lapset jäävät kriisissä hyvin kauas erilaisista huolenpidon tukitoimista. Yhteiskunnalla ei ole varaa epäonnistua lasten suojelemisessa ja lapsiperheiden tukemisessa. 90-luvun laman leikkaukset ja 2008 finanssikriisi vaikuttavat vielä tänäänkin perheiden arjessa, sanoo Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen myötä tarve Marttojen ammatilliselle kotitalousneuvonnalle on kasvanut. Erityisesti martat.fi:n katselumäärät ovat kasvaneet merkittävästi, kun ihmisiä on suositeltu pysymään kotona, ja esimerkiksi lämpimät ateriat tulisi nyt syödä kotona. Suosittuja martat.fi:n sisältöjä ovat olleet kotivaraohjeistukset sekä esimerkiksi helpot kotiruokien reseptit ja valmiit yhden ja kolmen viikon ruokalistat. Katsottuja sivuja ovat olleet myös hyötykasvien kasvatusohjeet.

Uusia sisältökokonaisuuksia ja kannustusta naapuriapuun

Marttaliitto on koonnut uusille Aikaa olla kotona -sivuille hyödyllistä aineistoa poikkeusoloja ajatellen. Sivusto kokoaa yhteen neuvoja ja vinkkejä useasta arjen eri osa-alueesta. Lisäksi sivulta on ohjaus kotivaraan, sairastuvan siivoukseen ja käsihygieniaan liittyviin perusasioihin. Olemme julkaisseet sivujen sisällöt myös englanniksi. Opettajille ja erilaisille oppilaille kootut aineistot on laitettu uusille Aikaa oppia -sivuille. Lisäksi olemme julkaisseet yhteistyössä Naisten valmiusliiton ja Käsityöopettajien liiton kanssa ohjeet kasvomaskin ompeluun ja käyttöön. Näin haluamme tukea kotitalouksien ja kansalaisten henkistä kriisinkestävyyttä toiminnalliseen suuntaan.

Poikkeusolojen alkamisesta lähtien olemme viestintäkampanjalla kannustaneet ihmisiä tarjoamaan myös perinteistä naapuriapua omassa lähiympäristössä. Olemme viestinnässämme tuoneet esille myös esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin ohjeita turvallisen naapuriavun antamisesta.

Enemmän neuvontaa sosiaalisessa mediassa ja maksuttomia suoratoistovideoita

Ihmiset ovat löytäneet Marttojen sisällöt myös sosiaalisen median kanavilta vielä aiempaakin paremmin. Kasvu seuraajien määrässä on ollut nopeaa, ja olemme lisänneet nostojen määrää merkittävästi. Olemme tarjonneet ihmisille aiempaa enemmän ja säännöllisesti myös video-ohjeistuksia, ja tuottaneet maksuttomia webinaareja verkko-oppimisympäristössämme, Martta-akatemiassa. Myös erityisryhmille suunnatussa neuvonnassa on nyt hyödynnetty etäopetusta.

Kysy martalta -chat ja neuvontapuhelin

Marttojen maksuton neuvonta on ollut ihmisten apuna poikkeusolojen aikaisessa arjessa. Kasvaneeseen neuvonnan tarpeeseen on vastattu myös laajentamalla neuvontapuhelimen ja Kysy martalta -chatin aukioloaikoja. Kumpikin palvelee ihmisiä maanantaista sunnuntaihin kello 10–19. Kummankin palvelun käyttäjämäärät ovat nousseet poikkeusolojen myötä. Lisäksi ihmisten kysymyksiin vastataan sähköpostitse sekä esimerkiksi Facebookin Martat vinkkaa -sivun chatin kautta.

Marttatoimintaa etäyhteyksin

Tänä keväänä marttaillaan kotona, puutarhassa ja luonnossa. Marttayhdistykset ovat keksineet monenlaisia ideoita marttailla etänä ja pitää yhteyttä jäseniinsä. Marttailla voi, vaikka marttailtoja ja muuta tavallista toimintaa ei järjestetäkään. Marttaliitto on koonnut yhteen sivustoon marttayhdistysten ideoita ja Marttaliiton omia vinkkejä etämarttailuun ja yhteydenpitoon. Yhdistyksiä on kannustettu erilaisiin somehaasteisiin, uutiskirjeisiin ja virtuaalisiin kokoontumisiin. Olemme myös kannustaneet yhdistyksiä pitämään huolta iäkkäistä jäsenistä.

Yhteistyötä kumppaneiden kanssa

Poikkeusolojen aikana Martat ovat toimineet hyvässä yhteistyössä vanhojen sekä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdessä Naisjärjestöjen keskusliiton kanssa olemme ottaneet kantaa yrittäjänaisten toimeentulon puolesta ja toivoneet sukupuolivaikutusten arviointia tukipaketin ja muiden erityistoimenpiteiden osalta.

Koulujen siirtyminen etäopetukseen ja ison joukon lapsia jääminen pois päiväkodeista merkitsi monelle lapselle sitä, että he menettivät mahdollisuuden lämpimään ruokaan päivän aikana Jokaiselle lapselle lounas -kampanja alkoi toimittaa valtakunnallisesti ruokakasseja vähävaraisille ja työttömyyden uhan alla eläville perheille maaliskuussa. Itlan koordinoima -kampanja, yhdisti lapsiperhejärjestöjen, kaupallisten toimijoiden ja säätiöiden yhteiset voimavarat. Olemme myös auttaneet Avainlippu-yrityksiä kokoamaan karanteenikassin ikäihmisille ja tuoneet neuvontamme esille myös Perherauhan julistuksessa.

Lisätietoja